DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1586 (1/264)
Novák, Jozef : Erby a pečate Bratislavy. Br., Bratislavská informačná a propagačná služba 1990. 63 s.
    tiež anot.: Krejčík Tomáš, ČMM 112, 1993, č. 1, s. 190-191.
OHLASY: [rec.]: Kartous Peter, SlArchiv 26, 1991 č. 2, s. 126-127.
heraldika; sfragistika; erby; pečate; Bratislava;

MFN 2143 (2/264)
Alexy, Zdenko G. : Komunálna heraldika slovenských Vysokých Tatier. Genealogicko-heraldický hlas 1, 1991, č. 2, s. 9-18.
pohorie; heraldika; Vysoké Tatry [pohorie];

MFN 2613 (3/264)
Horváth, Pavel : Pôvod a erb zemianskej rodiny Bernolákovcov zo Slanice. Genealogicko-heraldický hlas 1, 1991, č. 1, s.11-20.
rody zemianske; heraldika; erby rodové; zemani; Slanica; Bernolákovci;

MFN 2775 (4/264)
Kollár, Miroslav : Erb rodu Odescalchi. Genealogicko-heraldický hlas 1, 1991, č. 1, s.26-27.
heraldika; erby; Odescalchi [rod];

MFN 9872 (5/264)
Radváni, Hadrián : Heraldika na exlibrisoch najväčšieho kalendára z konca 18. storočia. Genealogicko-heraldický hlas 4, 1994, č. 2, s. 28-31.


MFN 10635 (6/264)
Bertényi, Iván : A képes krónika mint címeres könyv és mint heraldikai forrás. [Obrazová kronika ako heraldická kniha a heraldický prameň.] Századok 129, 1995, č. 5, s. 1052-1062.


MFN 11004 (7/264)
Genealogicko-heraldický hlas 5. Martin, 1995. 1, 2. 50 s., 50 s.
OHLASY: anot.: -ph-, [ Horváth Pavel,] HČ 44, 1996, č. 3, s. 563-564.
heraldika; genealógia; periodiká slovenské; periodiká, Genealogicko-heraldický hlas; Genealogicko-heraldický hlas, periodiká;

MFN 12848 (8/264)
Brownell, Frederick : Heraldika v južnej Afrike. Heraldická kancelária v Pretórii. Genealogicko-heraldický hlas 6, 1996, č. 1, s. 30-32.


MFN 13175 (9/264)
Genealogicko-heraldický hlas 6. Martin, 1996, č. 1, 2. 50 + 50 s.
OHLASY: anot.: Horváth Pavel, HČ 45, 1997, č. 1, s. 138-140.
heraldika; genealógia; periodiká slovenské; periodiká, Genealogicko-heraldický hlas; Genealogicko-heraldický hlas, periodiká;

MFN 14108 (10/264)
Pandula, Attila : "Heraldika na Slovensku" tudományos szimpózium Trencsénben (1996. szeptember 5-7.) Turul 69, 1996, č. 3-4, s. 113-115.
Trenčín;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: