DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1706 (1/107)
Pöss, Ondrej : Dejiny fyziky ako súčasť dejín vedy. Československý časopis pro fyziku 1990, č. 5, s. 517-520.
fyzika; veda; historiografia slovenská;

MFN 2060 (2/107)
Zajac, Rudolf : Dve podoby totality a teoretická fyzika. In: Osmy zborník z dejín fyziky. Liptovský Mikuláš, Vysoká vojenská technická škola 1990, s. 25-30.
fyzika;

MFN 2579 (3/107)
Hlaváč, Albert : Jan Fuchs a jeho silozpyt čili fyzika. In: Deviaty zborník dejín fyziky. Liptovský Mikuláš, Vys.voj.tech. škola-Jednota slov. matematikov a fyzikov-Slov.spol.pre dejiny vied a techniky SAV 1991, s. 109-125.
Fuchs Ján;

MFN 3221 (4/107)
Pöss, Ondrej : Dve tváre fyzika Filipa Lenarda. Two Faces of Filip Lenard, The Physicist. 39, 1991, č. 3, s. 262-279. Rés. angl., franc. s. 279. Two Faces of Filip Lenard, the Physicist. Deux visages du physicien Philippe Lenard.
Lenard Filip [1862-1947];

MFN 4990 (5/107)
Palovičová, Zuzana : Osudy nášho fyzika. Kto bol Ján Alojz Wagner? HR 3, 1992, č. 3, s. 29.
Wagner Ján Alojz [1864-1930];

MFN 12668 (6/107)
Agricola, Georgius : O vlastnostiach látok vystupujúcich zo zeme. (De natura eorum quae effluunt ex terra.) [Prel.]: Rebro, Augustín. [Zost.]: Pöss, Ondrej. Br., SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 1996. 94 s. Ed. Acta Carpatho-Germanica 2. Fontes 1.
fyzika; Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];

MFN 13047 (7/107)
Dvanásty zborník dejín fyziky. Liptovský Mikuláš, Janeva 1996.
fyzika;

MFN 16722 (8/107)
Sto rokov od objavu elektrónu. [Zost.]: Dubravcová, Viera. Br., Slovenská technická univerzita 1997. 59 s. 7
fyzika;

MFN 16845 (9/107)
Štrnásty zborník dejín fyziky. [Ed.]: Chrapan, Ján. Liptovský Mikuláš, Janeva OS DMF 1997. 162 s.
fyzika;

MFN 16921 (10/107)
Trinásty zborník z dejín fyziky. Liptovský Mikuláš, Janeva 1997.
fyzika;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: