DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1877 (1/78)
Szojka, Ladislav - Kukučík, Rudolf : Ďalšie fakty o tatranskom trolejbuse 1904-1906. KrSl 67, 1990, č. 1, s. 32-33.
pohorie; trolejbusy; doprava mestská; Vysoké Tatry [pohorie];

MFN 2395 (2/78)
Ďurechová, Mária : Niektoré aktuálne teoreticko-metodologické otázky ďalšieho výskumu v odbore dejín dopravy. In: Zborník referátov zo stretnutia slovenských historikov vedy, medicíny a techniky. Veda a technika v dejinách Slovenska 5. Liptovský Mikuláš, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV 1991, s. 78-81.
historiografia slovenská; metodológia; doprava;

MFN 6787 (3/78)
Kladivík, Eugen : Zvislá doprava v 18. a 19. storočí v slovenských baniach. Veda a technika v dejinách Slovenska 6, 1993, s. 5-16.


MFN 7516 (4/78)
Potočan, Juraj : Vodná doprava na Slovensku. Veda a technika v dejinách Slovenska 6, 1993, s. 24-27.


MFN 8043 (5/78)
Vozár, Jozef : Doprava dreva pre bane a huty na Slovensku v 16.-19. storočí. Veda a technika v dejinách Slovenska 6, 1993, s. 17-23.


MFN 8044 (6/78)
Vozár, Jozef : Doprava dreva pre bane a huty na strednom Slovensku v 16.-19. storočí. Veda a technika v dejinách Slovenska 6, 1993, s. 155-167.


MFN 11260 (7/78)
Jurika, Ľubomír - Šestina, Viliam : 100 rokov električiek v Bratislave 1895 až 1995. Br., Alfa konti 1995. 231 s.
električky; doprava mestská; Bratislava;

MFN 11471 (8/78)
Kráľ, Milan - Habardaj, Dušan : 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Br., Perfekt 1995. 120 s.
mestá, Slovensko; doprava hromadná, Bratislava; Bratislava;

MFN 13111 (9/78)
Fiala, Anton : Bratislavská električka v premenách času. Pamiatky a múzeá 1996, č. 2, s. 61-63.
električky; doprava mestská; Bratislava;

MFN 13723 (10/78)
Kubáček, Jiří : Železničná doprava na Slovensku - múzejné a dokumentačné aktivity. Pamiatky a múzeá 1996, č. 2, s. 42-45.[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: