DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 281 (1/165)
Borguľa, Michal : Rozprávanie z Dolnej zeme. Martin, MS 1988. 152 s.
OHLASY: rec.: Thurzo Igor, Príspevok k literatúre o Slovákoch v Maďarsku, Slováci v zahraničí 16, 1990, s. 171-172.


MFN 395 (2/165)
A Thurzö család és a Wittenbergi egyetem. Dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai 1602-1624. [Thurzovci a univerzita vo Wittenbergu. Dokumenty a rukopisy Imra Thurzu.] [Zost.]: Keserü, Bálint. [Materiál zozbieral a vybral]: Herner, János. [Pripr. do tlače]: Dományházi, Edit - Font, Zsuzsa - Keserü, Gizella - Latzkovits, Miklós. Szeged, A Szegedi oktatástörténeti mukaközösség 1989. 472 s. Rés. slov., nem. Fontes rerum scholasticarum 1.
Wittenberg; Thurzo [rod]; Thurzo Imrich [1598-1621]; Turzo [rod]; Turzo Imrich [1598-1621];

MFN 588 (3/165)
Turzo, Ivan : Z môjho života. Br., Sapac 1989. 97 s. Rec.: Kusý Ivan, Verný slovenskému divadlu.SP 109, 1993, č. 2, s. 134-135.
memoáre; Thurzo Ivan [1882-1964]; Turzo Ivan [1882-1964];

MFN 1082 (4/165)
Hlobil, Ivo : Stanislav Thurzo a renesance na Moravě. In: Kontexty českého a slovenského umenia. Br., Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR 1990. s. 44-48.
Thurzo Stanislav; Turzo Stanislav;

MFN 1108 (5/165)
Horváth, Vladimír : Bratislavský topografický lexikon. Br., Tatran pre Národný výbor hl. m. SR Bratislavy 1990. 403 s. Rés. rus., maď., nem., angl.
OHLASY: rec.: Špiesz Anton, Šťastie v nešťastí. SP 107, 1991, č. 4, s. 118-120, tiež Kartous Peter, SlArchiv 25, 1990, č. 2, s. 122-123; Thurzo Igor, GeogrČ 43, 1991, č.4, s.322-323; Meřínský Zdeněk, VVM 44, 1992, č. 2, s. 279-280; rec.: Jankovič Vendelín, Niekoľko poznámok k vydaniu Bratislavského topografického lexikonu, SlArchiv 28, 1993, č. 2, s. 156-165.
Bratislava;

MFN 1251 (6/165)
Kočiš, Jozef : Juraj Thurzo a jeho korešpondencia 1587-1616. SlArchiv 25, 1990, č. 2, s. 65-76. Rés. nem.
Thurzo Juraj [1567-1616]; Turzo Juraj [1567-1616];

MFN 1442 (7/165)
Ludányi, Mária : Könyvtárrendezés Thurzó György Nádor udvarában 1611-ben. In: Collectanea tiburtiana. Szeged, József Attilla Tudománegyetem 1990, s. 271-277.
Thurzo Juraj [1567-1616]; Turzo Juraj [1567-1616];

MFN 1959 (8/165)
Thurzo, Igor : Michal Gľonda (1913 - 1988). Slováci v zahraničí 16, 1990, s. 139-140.
Gľonda Michal;

MFN 1960 (9/165)
Thurzo, Milan : Vývoj človeka a zdravotný stav našich predkov. Katalóg expozície. Br., Obzor pre Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave 1990. 64 s. Rés. rus., nem.


MFN 3091 (10/165)
Norman, David - Milner, Angela : Dinosaury. [Z angl.prel.]: Thurzo, Milan. Br., Tatran 1991. 64 s. Ed. Vidieť-poznať-vedieť.[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: