DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 743 (1/3)
Bohuš, Ivan : Rozprávanie o objavovateľoch a obdivovateľoch Vysokých Tatier. 23. Priekopník klimatoterapie. KrSl 67, 1990, č. 2, s. 26-27. [Daniel Szontagh st.]
pohorie; klimatoterapia; Vysoké Tatry [pohorie]; Szontagh Daniel st.;

MFN 8364 (2/3)
Bohuš, Ivan : Szontaghovci a Vysoké Tatry. Szontághék és a Magas Tátra. Die Szontaghs und die Hohe Tatra. [Prel.]: Berats, Jenö - Kintzler, Gabriela - Lumtzer, Ján. Poprad, Slza 1994. 121 s.
pohorie; Vysoké Tatry [pohorie]; Szontagh [rod];

MFN 14822 (3/3)
Z Minulosti Ľubice. Zborník k 725. výročiu získania mestských práv. 1271-1996. [Nap.]: Chalupecký, Ivan a kol. [Kežmarok], [Ing. Mikuláš Lipták pre Obecný úrad Ľubica] [1996]. 168 s., 8 s. fot. príl. Rés. nem.
    [Z obsahu]: Javorský, František: Praveké a stredoveké osídlenie v Ľubici, s. 1-14; Vojtas, Jozef: Z minulosti Ľubice, s. 15-42; Dovjak, Viktor: Ľubické Kúpele, s. 43-45; Dovjak, Viktor: Nemecká menšina a jej život po vzniku 1. Československého štátu, s. 46-49; Bušovská, Alena: Pričlenenie obce Ľubica ku Kežmarku a jej osamostatnenie, s. 50-52; Hoffman, Marián: Kresťanstvo v Ľubici, s. 53-69; Dovjak, Viktor: Hospodárske pomery, s. 70-76; VOJTAS, Jozef - Szontagh, Jozef: Remeslo a obchod v Ľubici, s. 77-85; Labovský, Vasil - Dovjak, Viktor: Poľnohospodárske družstvo, s. 86-93; Bušovská, Alena: Lesy obce Ľubica, s. 94-97; Hanaček, František: Dejiny školstva v Ľubici, s. 98-112; Hanečák, Vavrinec: Spolky a spoločenský život, s. 113-117; Sládek, Imrich - Dovjak, Viktor: Požiarna ochrana, s. 118-125; Cvek, Miroslav - Kaprál, Peter: Telovýchova a šport, s. 126-131; Štinčík, Pavol: Umeleckohistorické pamiatky Ľubice, s. 132-148; Lapšanská, Jana: Počiatky kláštora Sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie, s. 149-150; Baráthová, Nora: Dávid Frölich, s. 151-153; Dovjak, Viktor: Dr. Gustav Grotkovszky - ľubický lekár, s. 154-156; Olejník, Ján: Ľubické Kúpele, štvrtá a piata ulica Ľubice, s. 157-163.
mestá, Slovensko; Ľubica-Kežmarok; Kežmarok-Ľubica; Fröhlich David [1595-1648]; Grotkovszky Gustav;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: