DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 586 (1/97)
Tonková, Mária : Vývin Bulharska a jeho vzťahov s balkánskymi socialistickými krajinami z pohľadu západnej politológie a publicistiky najnovšieho obdobia. In: Predstavy o dezintegrácii socialistického spoločenstva na Západe (1975-1985). Br., Veda 1989, s. 119-136.
historiografia; politológia západná; publicistika; socializmus; Balkán;

MFN 2096 (2/97)
Žemberová, Viera : Publicistická a umelecká reportáž Bohuša Chňoupka. NObz 31, 1990, s. 169-180. Rés. rus., nem.
Chňoupek Bohuš;

MFN 3438 (3/97)
Špetko, Jozef : Od sebaoslavy k poznaniu. (Prehľad na skúšku: slovenská zahraničná publicistika.) SP 107, 1991, č. 6, s. 116-127.


MFN 7314 (4/97)
Novomeský, Laco : Splátka veľkého dlhu. Publicistika 1963-1970. 1.-2. [Zost., ed. pozn., bibl. pozn., vysvetlivky a dosl. nap.]: Rosenbaum, Karol. Br., Nadácia Vladimíra Clementisa 1993. 403 s., 438 s. [Vyšlo 6 zväzkov.]
    Rec.: Jurčo Ján, SP-M, 1993, č. 6, s. 143-146.
Novomeský Ladislav [1904-1976];

MFN 7323 (5/97)
Oblauchova, Jelena A. : Slovenská otázka v ruskej tlači a publicistike v rokoch prvej svetovej vojny (1914-jar 1916). SlŠt 1993, č. 1-2, s. 51-66.


MFN 8806 (6/97)
Handžárik, Július : Optikou komentátora. Prierez publikačnej činnosti za roky 1990-1994. Br., Stála konferencia Slovenskej inteligencie Slovakia plus 1994. 117 s.
publicisti; Handžárik Július [1930-];

MFN 10810 (7/97)
Darmo, Jozef : Aktuálnosť odkazu publicistického diela Ľudovíta Štúra. Otázky žurnalistiky 38, 1995, č. 2, s. 101-108.
Štúr Ľudovít [1815-1856];

MFN 12002 (8/97)
Petrík, Vladimír : Novomeského publicistika v 60. rokoch. In: Slovo o Ladislavovi Novomeskom. (Seminár pri príležitosti 90. výročia narodenia.) Br., Nadácia Ladislava Novomeského 1995, s. 55-61.
Novomeský Ladislav [1904-1976];

MFN 12246 (9/97)
Sojková, Zdenka : Jaro 1848 v politické publicistice Ľudovíta Štúra. The Spring of 1848 and the Political and Publishing Activities of Ľudovít Štúr. 43, 1995, č. 3, s. 500-525.
1848; Štúr Ľudovít [1815-1856];

MFN 14420 (10/97)
Sojková, Zdenka : Slovanský sjezd a konec jara 1848 v politické publicistice Ľudovíta Štúra. Slavonic Conference and the End of 1848 Spring in the Political Journalism of Ľudovít Štúr. 44, 1996, č. 3, s. 398-430. Rés. nem. s. 429-430. Der Slawische Kongress und das Ende des Frühlings 1848 in der politischen Publizistik von Ľudovít Štúr.
1848; Štúr Ľudovít [1815-1856];


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: