DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 8961 (1/12)
Ilavský, Ján - Sombathy, Ladislav : Juraj Agricola - tvorca geológie nerastných surovín. Spravodaj Banského výskumu Prievidza 34, 1994, č. 3-4, s. 80-87.
Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];

MFN 9080 (2/12)
Kamenický, Miroslav : Hutníctvo v diele J. Agricolu: De re metallica. Spravodaj Banského výskumu Prievidza 34, 1994, č. 3-4, s. 137-151.
Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];

MFN 9824 (3/12)
Pöss, Ondrej : Sympózium o Agricolovi a Dernschwamovi. [Banská Štiavnica, 8.-9.9.1994] Múzeum 39, 1994, č. 4, s. 42.
Dernschwam Juraj; Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];

MFN 10057 (4/12)
Spravodaj Banského výskumu Prievidza 34, 1994, č. 3-4 venované príspevkom zo seminára Baníctvo na Slovensku v čase J. Agricolu a J. Dernschwama, konaného 9.9.1994 v Banskej Štiavnici. 1994.
    [Z obsahu]: SKLADANÝ, Marián: Dernschwamov memoriál ako prameň k dejinám stredoslovenského baníctva, s. 72-76; LABUDA, Jozef: Archeologická výpoveď k baníctvu 16. storočia v stredoslovenskej banskej oblasti, s. 77-79; NOVÁK, Ján: Baníctvo v Banskej Štiavnici v 16. storočí, s. 88-92; SLANÝ, Július: Banská Bystrica v 16. storočí, s. 92-97; ČELKO, Mikuláš: Turzovci v Kremnici, s. 98-102; MAGULA, Rudolf: Baníctvo v Smolníku v 16. storočí, s. 103-107.
Banská Štiavnica; Banská Bystrica; Slovensko stredné; Kremnica; Smolník [okres Gelnica]; okres: Gelnica; Dernschwam Ján [1494-1567]; Turzo [rod]; Thurzo [rod]; Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];

MFN 10058 (5/12)
Spravodaj Banského výskumu Prievidza 34, 1994, č. 3-4 venované príspevkom zo seminára Baníctvo na Slovensku v čase J. Agricolu a J. Dernschwama, konaného 9.9.1994 v Banskej Štiavnici. 1994.
    [Z obsahu]: KLADIVÍK, Eugen: Banská technika na Slovensku v 16. storočí, s. 115-119; HOCK, Milan: Úprava rúd v dobe J. Agricolu a J. Dernschwama, s. 119-126; TOMEČEK, Otto: Vývin skúšania kovov a skúšobníctvo v diele Georga Agricolu, s. 126-136.
Dernschwam Ján [1494-1567]; Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];

MFN 10410 (6/12)
Vozár, Jozef : Život a dielo Juraja Agricolu. Spravodaj Banského výskumu Prievidza 34, 1994, č. 3-4, s. 63-71.
Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];

MFN 11130 (7/12)
Hock, Milan : Seminár "Baníctvo na Slovensku v čase J.Agricolu a J.Dernschwama". [Banská Štiavnica, 9.9.1994] ZbSBM 17, 1995, s. 247.
Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556]; Dernschwam Ján [1494-1567];

MFN 11301 (8/12)
Kamenický, Miroslav : Seminár Baníctvo na Slovensku v čase Juraja Agricolu a Jána Dernschwama. [Banská Štiavnica, 9.9.1994] 43, 1995, č. 2, s. 411-412.
Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556]; Dernschwam Ján [1494-1567];

MFN 11844 (9/12)
Naumann, Fridrich : Georgius Agricola (1494-1555). Bericht über eine Wissenschaftliche Konferenz aus Anlass seines 500. Geburtstages, Chemnitz/Freistaat Sachsen 25. bis 27. März 1994. Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 18, 1995, č. 3, s. 195-198.
Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];

MFN 12668 (10/12)
Agricola, Georgius : O vlastnostiach látok vystupujúcich zo zeme. (De natura eorum quae effluunt ex terra.) [Prel.]: Rebro, Augustín. [Zost.]: Pöss, Ondrej. Br., SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov 1996. 94 s. Ed. Acta Carpatho-Germanica 2. Fontes 1.
fyzika; Agricola Georgius [1494-1556]; Agricola Juraj [1494-1556];


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: