DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4615 (1/6)
Kronika ľudstva. S výhľadom do budúcnosti od Roberta Jungka. [Zost.]: Harenberg, Bodo. [Spoluautor]: Jungk, Robert. [Z nem. prel.]: kol. prekladateľov. [Doplnky nap. a text upr.]: Farkaš, Zdeněk - Kováč, Dušan - Roháč, Ján. Br., Fortuna Print 1992. 1248 s. Reg. menný, vecný. Rec.: Barica Ján, Encyklopédie pre Slovensko,LT 6, 1993, č. 3, s. 4


MFN 9283 (2/6)
Kronika ľudstva. : S výhľadom do budúcnosti od Roberta Jungka. [Zost.]: Harenberg, Bodo. [Z nem. prel.]: kol. prekladateľov. [Doplnky nap. a text upr.]: Farkaš, Zdeněk - Kováč, Dušan - Roháč, Ján. 3. dopl. vyd. [4. vyd. 1995] Br., Fortuna Print 1994. 1263 s. Reg. menný, vecný.


MFN 21991 (3/6)
Kronika druhej svetovej vojny. [Preklad z nem. orig.] [Koncepcia slov. vyd.]: Biermann, Karol. [Ved. red. slov. vyd.]: Cséfalvay, František. [Zodp. red.]: Roháč, Ján. [Doplnky]: Cséfalvay, František - Gebhart, Jan - Hrbek, Jaroslav - Kokošková, Zdeňka - Kokoška, Stanislav - Pilát, Vladimír. [Výberovú bibliografiu zost.]: Sedliaková, Alžbeta. [Br.,] Fortuna Print [2000]. 519 s. Reg. menný, miestny.
OHLASY: [anot.]: Segeš Dušan, História revue 1, 2001, č. 3, s. 36; tiež [rec.]: Bystrický Valerián, HČ 49, 2001, č. 3, s. 535-536; tiež [rec.]: Roháč Juraj, SlArchiv 36, 2001, č. 2, s. 143-147.
vojna druhá svetová;

MFN 25570 (4/6)
Duroselle, Jean-Baptiste : Dejiny Európy a Európanov. [Vedeckí spolupracovníci]: García-Suaco Juan-Antonio Sánchez - Romano, Sergio - Robbins, Keith - Erdmann, Karl Dietrich. [Autor máp]: Schwalm, Eckart. [Z nem. prel.]: Bartík, Juraj - Třísková, Helena - Mucska, Vincent - Skladaný, Marián - Škvarna, Dušan - Ivaničková, Edita. [Úvod slov. vyd.]: Lipták, Ľubomír. [Zodp. red.]: Dúbrava, Samuel - Roháč, Ján. Br., Fortuna Print 2002. 432 s., reg. menný.
Európania; dejiny Európy; Európa;

MFN 33385 (5/6)
Roháč, Ján : Pozvanie do Slovenského banského múzea v prírode. História revue 5, 2005, č. 3, s. 46, fot.
Múzeá v prírode; Banská Štiavnica;

MFN 42513 (6/6)
Roháč, Ján : Trnava - významné stredisko domáceho i zahraničného obchodu v stredoveku. SAS 39, 2010, s. 175-187. Rés. angl. s. 186-187 Trnava - Important Center od Domestic and Foreign Commerce in the Middle Ages.
obchod; hospodárstvo; Trnava;

Zdrojový dokument (SAS)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: