DATABÁZA: kl2   FORMÁT: standard
MFN 128 (1/53)
Matula, Vladimír : Práce sovietskych poslucháčov histórie z odboru československých dejín. 1, 1953, č. 1, s. 128-141.
Československo; historici sovietski; historiografia; vzťahy československo-sovietske; vzťahy sovietsko-československé;

MFN 366 (2/53)
Vlastivedný sborník. Práce vedeckých ústavov a pracovníkov východného Slovenska, vydaný na počesť 10. výročia oslobodenia Košíc Sovietskou armádou 1945-1955. [Red.]: Halaga, Ondrej R. Košice, Archív mesta Košíc 1955. 474 s.
OHLASY: Bokes František, HČ 4, 1956, č. 3, s. 432-433.
Košice, oslobodenie; oslobodenie Košíc; Košice;

MFN 491 (3/53)
Pavelek, Juraj : O autorstve najstaršej práce o dejinách poddanstva v Uhorsku De servitute Hungarica. Historické štúdie 2, 1956, s. 54-72.
pramene; poddanstvo;

MFN 640 (4/53)
Škorupová-Magalová, Anna : Bibliografické práce v Historickom ústave SAV. 5, 1957, č. 4, s. 565-566.
bibliografia, HÚ SAV; HÚ SAV, bibliografia;

MFN 828 (5/53)
Kon, I. S. - Lublinskaja, A. D. : Práce francúzskeho historika M. Blocha. 7, 1959, č. 4, s. 577-595.
historici francúzski; Bloch Marc;

MFN 918 (6/53)
-J. Ml.- : Základné práce k dejinám Komunistickej internacionály. 8, 1960, č. 1, s. 172-173.
Komunistická internacionála;

MFN 946 (7/53)
Čihák, S. : Brigády socialistické práce - veľká iniciativa naší doby. Praha, SNPL 1960. 129 s.
OHLASY: anot.: Hegerová Dagmar, HČ 9, 1961, č. 3, s. 506-507.
Československo; brigáda socialistické práce; socialistická práca, brig.;

MFN 947 (8/53)
Čuhák, S. : Brigády socialistické práce - velká iniciativa naší doby. Praha, SNPL 1960. 129 s.
OHLASY: anot.: Hegerová Dagmar, HČ 9, 1961, č. 3, s. 506-507.
brigády soc.práce;

MFN 1039 (9/53)
Práce Dionýza Štúra. Vybrané state. Br., Vyd. SAV 1960. 43 s., 6 tabuliek.
OHLASY: anot.: -F. B.-, [Bokes František,] HČ 10, 1962, č. 2, s. 312-313.
pramene; geológovia, D.Štúr; Štúr Dionýz [1827-1893];

MFN 1043 (10/53)
Provazník, J. - Vlasák, F. : Socialistické soutěžení v ČSR. Praha, Práce 1960. 288 s.
OHLASY: anot.: Hegerová Dagmar, HČ 9, 1961, č. 4, s. 684.
socialistické súťaženie; súťaženie socialistické; Československo;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: