DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 262 (1/211)
Bokes, František : Činnosť a plány kabinetov pre dejiny vied v Slovenskej akadémii vied. 3, 1955, č. 1, s. 152.
veda, výskum; kabinet pre dejiny vied SAV;

MFN 1136 (2/211)
Dějiny exaktních věd v českých zemích. Praha, 1961. 431 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, HČ 11, 1963, č. 3, s. 509-510.
Bohemika; veda, České zeme;

MFN 1373 (3/211)
Bokes, František : Veda na Slovensku v rokoch 1848-1953. VlČ 11, 1962, č. 4.
OHLASY: anot.: -th. [Horváth Pavel,] HČ 11, 1963, č. 2, s. 331.
veda;

MFN 1429 (4/211)
Hrochová, Mária - Mauerová, Mária : Stav zbierok fotokópií a mikrofilmov z dejín vied a techniky v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied ku koncu roku 1961. Z dejín vied 1, 1962, s. 296-303.
mikrofilmy; fotokópie; veda; technika;

MFN 1566 (5/211)
Tibenský, Ján : Stav a úlohy dejín vied a techniky na Slovensku. Z dejín vied 1, 1962, s. 5-8.
veda; technika; historiografia;

MFN 1567 (6/211)
Tibenský, Ján : Vývoj vedy a vedeckých inštitúcií na Slovensku za feudalizmu. VlČ 11, 1962, s. 159-161.
OHLASY: anot.: Bk [Bokes František,] HČ 11, 1963, č. 2, s. 330-331.
veda; vedecké inštitúcie; inštitúcie vedecké;

MFN 1623 (7/211)
Bokes, František : Recueil des travaux sur l`Histoire des sciences et de la technique en Slovaquie. StHSl 1, 1963, s. 249-252.
veda; technika; periodiká, veda a technika;

MFN 1685 (8/211)
Gonda, Ján : Veda a výskum v odbore strojníctva. Z dejín vied 2, 1963, s. 15-19.
technika; chémia;

MFN 2264 (9/211)
Sopko, Anton : Počiatky banskej vedy na Slovensku. Príspevok k dielu M. Podu a K. T. Deliusa. Z dejín vied 3, 1964, s. 133-160. Rés. nem.
banská veda; veda banská; Poda Mikuláš; Delius Krištof Traugott;

MFN 2650 (10/211)
Dampier, W. C. : A History of Science. Cambridge University Press 1966. 544 s.
OHLASY: anot.: -M.B.-U.-, [ Bokesová-Uherová Mária,] HČ 16, 1968, č. 3, s. 460-461.
fyzika; chémia; biológia; veda;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: