DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 3796 (1/5)
Macůrek, Josef : České země a Slovensko (1620-1750). Studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Brno, Universita J.E. Purkyně 1969. 339 s.
OHLASY: rec.: Halaga Ondrej R., HČ 18, 1970, č. 4, s. 604-606.
vzahy česko-slovenské; Československo;

MFN 4128 (2/5)
Mainuš, František : Totální nasazení. Češi na pracích v Německu 1939-1945. Brno, Universita J. A. Purkyně 1970. 220 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, [ Tomeček Ján,] HČ 18, 1970, č. 4, s. 652.
Bohemika; vzahy česko-nemecké; vzahy nemecko-české;

MFN 4435 (3/5)
Kolejka, Josef : Národnostní programy pro střední a jihovýchodní Evropu. Z dějin socialistické teorie národnostní otázky 1848-1917. Od Marxe k Leninovy. Brno, Universita J. Ev. Purkyně 1971. 432 s.
OHLASY: rec.: Podrimavský Milan, HČ 21, 1973, č. 2, s. 314-316.
národnosti, Európa; Bohemica; socialistické teórie národností; národnosti, socialist. teórie; národnostné programy, Európa; programy národnostné, Európa; Európa stredná; Európa juhovýchodná;

MFN 9213 (4/5)
Malíř, Jiří : Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě. (Lidová strana na Moravě do roku 1909.) Brno, Universita J. E. Purkyně 1985. 226 s.
OHLASY: anot.: -MiP-, [ Podrimavský Milan,] HČ 33, 1985, č. 5, s. 781-782.
politika česká lierálna; liberálna čes. politika; Bohemika; Morava;

MFN 10179 (5/5)
J. E. Purkyně a jeho význam pro spoločenské vědy. Sborník příspěvků z konference, konané dne 18.11.1987. Brno, Universita J. E. Purkyně 1988. 97 s.
OHLASY: anot.: -P. M.-, [ Mates Pavel,] HČ 37, 1989, č. 4, s. 611-612.
vedci českí; Bohemika; Purkyně Jan Evangelista [1787-1868];

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: