DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 3012 (1/1)
Dějiny diplomacie. Díl 3. [Preklad z ruštiny.] 2. preprac. vyd. Praha, Svoboda Prada 1967. 771 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, [ Tomeček Ján,] HČ 17, 1969, č. 2, s. 319-320.
diplomacia;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: