DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1 (1/133)
Boros, F. : Společně na cestě k socialismu. Praha, Svoboda 1871. 171 s.
OHLASY: anot.: -(P. M.)-, [ Mates Pavel,] HČ 30, 1982, č. 4, s. 639-640.
socializmus, cieľ; vzťahy československo-maďarské; Československo;

MFN 80 (2/133)
Lenin, Vladimír Iljič : Vývoj kapitalizmu v zemědělství. Praha, Nakl. Svoboda 1952.
OHLASY: rec.: Mésároš Július, HČ 1, 1953, č. 2, s. 319-322.
Československo;

MFN 1546 (3/133)
Svoboda, Jaroslav - Svoboda, M. : Pět století bojů o jižní Afriku. Praha, NPL 1962. 289 s.
OHLASY: anot.: Vl. Ruž. [Ružička Vladimír,] HČ 13, 1964, č. 1, s. 133.
boje o južnú Afriku; Afrika južná;

MFN 1547 (4/133)
Svoboda, Jaroslav : K česko-slovenským kultúrním vztahům před první světovou válkou. SlSb 60, 1962, č. 1, s. 29-46.
OHLASY: anot.: -Bk-, [Bokes František,] HČ 10, 1962, č. 3, s. 472; -F. B.-, [Bokes František,] HČ 10, 1964, č. 1, s. 142.
Československo; vzťahy slovensko-české;

MFN 1936 (5/133)
Veľká Morava a naša doba. K 1100 výročiu príchodu Cyrila a Metoda. Sborník štúdií a dokumentov. [Red.]: Pitoňák, J. - Svoboda, J. Br., Osveta 1963. 252 s, 32 obr. príl.
OHLASY: anot.: -F. B.-, [Bokes František,] HČ 13, 1964, č. 1, s. 134-135.
pramene; Veľká Morava; Bohemika;

MFN 2760 (6/133)
Kvaček, Robert : Nad Evropou zataženo, Československo a Evropa 1933-1937. Praha, Svoboda 1966. 451 s.
OHLASY: Deák Ladislav, HČ 15, 1967, č. 4, s. 601-604.


MFN 3012 (7/133)
Dějiny diplomacie. Díl 3. [Preklad z ruštiny.] 2. preprac. vyd. Praha, Svoboda Prada 1967. 771 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, [ Tomeček Ján,] HČ 17, 1969, č. 2, s. 319-320.
diplomacia;

MFN 3038 (8/133)
Goldmann, L. : Humanitní vědy a filosofie. [Doslov nap.]: Sochor, L. [Preklad z franc.] Praha, Svoboda 1967. 121 s. Ed. Filosofie a současnost.
OHLASY: anot.: -V. K.-, [ Kopčan Vojtech,] HČ 16, 1968, č. 3, s. 446-447.
humanitné vedy; vedy humanitné; Bohemika;

MFN 3108 (9/133)
Kronski, Tadeusz : Fašizmus a evropská tradice. Praha, Svoboda 1967. 88 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, [ Tomeček Ján,] HČ 17, 1969, č. 3, s. 463-464.
Bohemika; fašizmus, európska tradícia;

MFN 3178 (10/133)
Rané formy civilizace. Otázky dějin. [Uspoř.]: Pečírka, J. - Pešek, J. Praha, Svoboda 1967. 214 s.
OHLASY: Kopčan Vojtech, HČ 16, 1968, č. 1, s. 92-94.[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: