DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 3984 (1/4)
Bagin, Anton : SSV [Spolok sv. Vojtecha] v dejinách slovenského politického života v 19. storočí. VlČ 19, 1970, č. 3, s. 125-130.
Spolok sv. Vojtecha; 19. storočie; spolky, Slovensko;

MFN 7413 (2/4)
Bagin, Albín : Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. (Portréty kňazov - buditeľov.) Br., Spolok sv. Vojtecha 1980. 134 s.
OHLASY: anot.: -A. M.-, [ Maťovčík Augustín,] HČ 29, 1981, č. 2, s. 308.
cirkev, dejiny; kňazi, buditelia; buditelia, kňazi;

MFN 8688 (3/4)
Archív Spolku svätého Vojtecha. [Zost.]: Vongrej, Pavel. Martin, Matica slovenská 1984. 120 s.
OHLASY: anot.: -A. M.-, [ Maťovčík Augustín,] HČ 33, 1985, č. 1, s. 154.
Bohemika; spolok sv. Vojtecha; Vojtech sv.;

MFN 10072 (4/4)
Bagin, A. - Krajči, J. : Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy. Br., Spolok sv. Vojtecha v Trnave 1988. 216 s.
OHLASY: anot.: Hodas Karol, HČ 37, 1989, č. 4, s. 777-778.
kostoly, Bratislava; kaplnky, Bratislava; Bratislava;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: