DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 398 (1/71)
Čečetka, Juraj - Vajcik, Peter : Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku do prvej svetovej vojny. Br., SPN 1956. 133 s. [Vysokoškolská príručka.]
OHLASY: anot.: -F. B.-, [Bokes František,] HČ 7, 1959, č. 2, s. 344.
školstvo; pedagogika;

MFN 432 (2/71)
Hořec, Jaromír : Cesty, ktoré viedli k Mníchovu. Br., SPN 1956. 461 s.
OHLASY: rec.: Lipták Ľubomír, HČ 4, 1956 č. 2, s. 241-242.
Mníchov;

MFN 664 (3/71)
Ako sa kedysi na Slovensku vyučovalo. [Red.]: Bakoš, Ľudovít. Br., SPN 1958. 221 s. Ed. Zo slovenskej pedagogickej minulosti.
OHLASY: anot.: -F. B.-, [Bokes František,] HČ 7, 1959, č. 2, s. 342-343.
vyučovanie;

MFN 719 (4/71)
Mátej, Jozef : Školská výchova za tzv. Slovenského štátu. Br., SPN 1958. 204 s. Ed. Knižnice pedagogických spisov. Zv. 27.
OHLASY: anot.: Bokes František, HČ 7, 1959, č. 1, s. 148-151.
školstvo, Slov.štát;

MFN 772 (5/71)
Výber z pedagogického diela J. H. Pestalozziho. [Úv. štúdiu nap.]: Vajcik, Peter. Br., SPN 1958. 318 s. Ed. Výber z pedagogického diela. Zv. 15.
OHLASY: anot.: -F. B.-, [Bokes František,] HČ 7, 1959, č. 2, s. 343.
pedagógovia švajčiarski; Pestalozzi J. H.;

MFN 1384 (6/71)
Butvin, Jozef : Slovenské dejiny v krásnej literatúre. Výber a rozbor diel a úryvkov zo slovenskej umeleckej literatúry pre vyučovanie slovenských dejín. Br., SPN 1962. 322 s.
OHLASY: anot.: Bk [Bokes František,] HČ 11, 1963, č. 1, s. 150-151.
pramene; literatúra krásna;

MFN 1493 (7/71)
Naše národní minulost v dokumentech. Chrestomatie k dějinám Československa. 2. díl. (Od zrušení nevolnictví do revoluce 1848.) [Zost.]: Kutnar, František - Bokes, František - Beran, Jiří. Praha, SPN 1962. 490 s.
OHLASY: rec.: Butvin Jozef, HČ 12, 1964, č. 2, s. 262-265.
pramene; Československo;

MFN 2320 (8/71)
Veľké dni boja za slobodu. Dejepisná čítanka pre základnú deväťročnú školu. [Zost.]: Kropilák, Miroslav. Br., SPN 1964. 197 s.
SNP, dejepis;

MFN 2394 (9/71)
Dějiny československého lékářství. Díl 1. Od pravěku do roku 1740. [Zost.]: Sinkulová, L. Praha, SPN 1965. [Učebné texty vysokých škôl.]
OHLASY: anot.: -M. B-U.-, [ Bokesová-Uherová Mária,] HČ 14, 1966, č. 3, s. 504-505.
Bohemika; lekárstvo československé; medicína československá;

MFN 2395 (10/71)
Dějiny československého lékářství. Díl 2. Od roku 1740-1848. [Zost.]: Sinkulová, L. Praha, SPN 1965. [Učebné texty vysokých škôl.]
OHLASY: anot.: -M. B-U.-, [ Bokesová-Uherová Mária,] HČ 14, 1966, č. 3, s. 504-505.
Bohemika; lekárstvo československé; medicína československá;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: