DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 4 (1/194)
Fándly, Juraj : Zelinkár. [Úvodnú štúdiu nap.]: Petráš, Milan. 2. vyd. Martin, Osveta 190. 408 s.
OHLASY: anot.: -am-, [ Maťovčík Augustín,] HČ 29, 1981, č. 3, s. 452.
zelinkár, J. Fándly;

MFN 135 (2/194)
Pamiatky a múzeá. Časopis na ochranu pamiatok a problémy múzeí. Martin, Osveta. Ročník 3, 1953. 192 s.
OHLASY: rec.: Bk [Bokes František,] HČ 3, 1955, č. 3, s. 443-444.
pamiatky; múzeá; periodikum Pam. a múzeá;

MFN 191 (3/194)
Ivan, Ľ. - Nový, J. M. : Dionýz Štúr, život a dielo. Martin, Osveta 1954. 89 s.
OHLASY: rec.: Bokes František, HČ 3, 1955, č. 1, s. 133-134.
geológ, D. Štúr ; paleontológ, D. Štúr ; botanik, D. Štúr; Štúr Dionýz [1827-1893];

MFN 259 (4/194)
Banská Bystrica. Sborník prác k 700. výročiu založenia mesta. Martin, Osveta 1955.
OHLASY: Gindl Jozef, HČ 5, 1957, č. 1, s. 123-130.
mestá, Slovensko; Banská Bystrica;

MFN 296 (5/194)
Ivan, Ľ. - Nový, J. M. : K. G. Zechenter. Martin, Osveta 1955. 91 s. + 8 fot. príl. Ed. Priekopníci našej prítomnosti. Zv. 1.
OHLASY: rec.: Bokes František, HČ 4, 1956 č. 1, s. 124.
literáti, K.G. Zechenter; vedci, K.G. Zechenter; Zechenter-Laskomerský Gustáv K. [1824-1908];

MFN 367 (6/194)
Voda, Juraj : Jozef Murgaš, priekopník rádiotelegrafie. Martin, Osveta 1955. 103 s. + 12 obraz. príl. Ed. Priekopníci našej prítomnosti. Zv. 2.
OHLASY: rec.: Bokes František, HČ 4, 1956 č. 1, s. 124.
rádiotelegrafia; Murgaš Jozef;

MFN 469 (7/194)
Martinka, Jožo : Ladislav Bartolomeides. Vlastivedný priekopník. Martin, Osveta 1956. 111 s., 8 obraz. príl. Ed. Priekopníci našej prítomnosti. Zv. 5.
OHLASY: Bokes František, HČ 4, 1956, č. 4, s. 544.
vlastivední prac., L.Bartolomeides; Bartolomeides Ladislav [1754-1825];

MFN 489 (8/194)
Pamiatky a múzeá. Časopis pre ochranu pamiatok a problémy múzeí. Ročník 5, č. 1-4. Martin, Osveta 1956. 192 s.
OHLASY: Bokes František, HČ 5, 1957 č. 2, s. 275-277.
Pamiatky a múzeá; periodiká slovenské;

MFN 490 (9/194)
Paška, Juraj : Ľúdovít Vladimír Rizner. Martin, Osveta 1956. 108 s., 8 obr. príl. Ed. Priekopníci našej prítomnosti. Zv. 4.
OHLASY: anot.: Bokes František, HČ 5, 1957, č. 1, s. 143-144.
bibliograf, Ľ.V.Rizner; Rizner Ľudovít Vladimír;

MFN 530 (10/194)
Unčovský, Ladislav : Gregor Berzeviczy. Martin, Osveta 1956. 112 s.
OHLASY: Špiesz Anton, HČ 4, 1956, č. 3, s. 433-434.
ekonómovia, G.Berzeviczy; Berzeviczy Gregor;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: