DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1531 (1/8)
Rozvoj národního hospodářství ČSSR od 11. do 12. sjezdu KSČ. Praha, NPL 1962. 206 s.
OHLASY: anot.: -ev-, HČ 11, 1963, č. 2, s. 326.
Československo; hospodárstvo;

MFN 1546 (2/8)
Svoboda, Jaroslav - Svoboda, M. : Pět století bojů o jižní Afriku. Praha, NPL 1962. 289 s.
OHLASY: anot.: Vl. Ruž. [Ružička Vladimír,] HČ 13, 1964, č. 1, s. 133.
boje o južnú Afriku; Afrika južná;

MFN 1653 (3/8)
Dokumenty k národně osvobozeneckému hnutí 1955-1961. Zv.1.-2. Praha, NPL 1963. 532 s., 357 s.
OHLASY: anot.: -Ľ. L.-, [ Lipták Ľubomier,] HČ 12, 1964, č. 1, s. 148.
pramene; dokumenty k národno-oslob.hn.; národno-oslob. hnutie; Bohemika;

MFN 1733 (4/8)
Jech, Karel : Probuzená vesnice. K dějinám revoluce na našem venkově v létech 1945 - 1948. Praha, NPL 1963. 399 s.
OHLASY: rec.: Cambel Samuel, HČ 13, 1965, č. 3, s. 453-456.
vidiek 1945-1948; dedina 1945-1948;

MFN 1827 (5/8)
Olšovský, Rudolf : Pronikání německého imperialismu do jihovýchodní Evropy. Období 1890-1940. Praha, NPL 1963. 212 s.
OHLASY: anot.: -Ľ. L.-, [ Lipták Ľubomier,] HČ 12, 1964, č. 1, s. 142; tiež rec.: Bystrický Valerián, SlŠt 7 1965, s. 165-169.
Bohemika; imperializmus nemecký;

MFN 1898 (6/8)
Šnejdárek, Antonín : Revanšisté proti Československu. Praha, NPL 1963. 260 s.
OHLASY: anot.: -JT- [Tomeček Ján,] HČ 12, 1964, č. 4, s. 605.
revanšisti; Československo;

MFN 2509 (7/8)
O reformismu v českém dělnickém hnutí. Praha, NPL 1965.
OHLASY: anot.: -T. S.-, [ Suchá Táňa,] HČ 14, 1966, č. 2, s. 310-311.
Bohemika; reformizmus, české rob. hnutie; rob. hnutie české;

MFN 2557 (8/8)
Suchopár, Vladimír - Hrbata, František : Historický mezník. Sedmý konfres Komunistické internacionály 1935 (k 30. výročí). Praha, NPL 1965. 76 s.
OHLASY: anot.: -vp-, [ Plevza Viliam,] HČ 14, 1966, č. 1, s. 132.
Bohemika; Komunist. internacionála, 7. kongres; Internacionála kom., 7. kongres;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: