DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 288 (1/277)
Horváth, Pavel : Príspevok k obchodným stykom východoslovenských miest s Poľskom a Sedmohradskom v 16.-17. storočí. NObz 7, 1955, s. 131-142. Rés. rus., nem.
OHLASY: anot.: -s-, [ Suchý Michal,] HČ 16, 1968, č. 1, s. 103-104.
obchod, 16.-17. st.; vzťahy slovensko-poľské; vzťahy slovensko-sedmohradské; Slovensko východné; Sedmohradsko;

MFN 1161 (2/277)
Halaga, Ondrej R. : Hospodársko-spoločenský vývoj Šariša a Spiša ako pohraničia v 12. a 13. storočí. NObz 3, 1961, s. 200-220.
OHLASY: anot.: -F. U.-, HČ 11, 1963, č. 2, s. 304-305.
spoločenský vývoj; hospodársky vývoj; Šariš; Spiš;

MFN 1382 (3/277)
Butkovič, Štefan : Náčrt dejín opálových baní na Dubníku. NObz 4, 1962, s. 136-152.
OHLASY: anot.: P. H., HČ 11, 1963, č. 3, s. 511-512.
opálové bane; bane opálové; Dubník pri Prešove;

MFN 1415 (4/277)
Hapák, Pavel : K dejinám robotníckych spolkov v Košiciach v druhej polovici 19. storočia. NObz 4, 1962, s. 153-165.
OHLASY: anot.: -F. B.-, [Bokes František,] HČ 11, 1963, č. 4, s. 641.
spolky robotnícke; Košice;

MFN 1490 (5/277)
Mihalik, Sandor : O starých šarišských keramických manufaktúrach. NObz 4, 1962, s. 119-135.
OHLASY: anot.: P. H., HČ 11, 1963, č. 3, s. 517.
manufaktúry, Šariš; Šariš;

MFN 1535 (6/277)
Sabol, Eugen : Prvomájové oslavy v Košiciach. Časť 1. Do roku 1918. NObz 4, 1962, s. 166-190.
OHLASY: anot.: P. H., HČ 11, 1963, č. 3, s. 506.
prvomájové oslavy; oslavy prvomájové; 1. máj; Košice;

MFN 1618 (7/277)
Bohuš, Ivan : Náčrt dejín tatranských baní a hút. NObz 5, 1963, s. 72-94.
OHLASY: anot.: P. H. [Hapák Pavel,] HČ 12, 1964, č. 3, s. 456.
bane, Tatry; huty, Tatry; Tatry;

MFN 1730 (8/277)
Jankovič, Vendelín : Miestopisný obraz Bardejova v 15. storočí. NObz 5, 1963, s. 57-71.
OHLASY: anot.: -A. G.-, [Gácsová Alžbeta,] HČ 12, 1964, č. 3, s. 434.
miestopis, Bardejov; mestá, Slovensko; Bardejov;

MFN 1763 (9/277)
Kramer, Juraj : Cesta slovenských Nemcov od uhorskej orientácie k orientácii veľkonemeckej. NObz 5, 1963, s. 163-189.
OHLASY: anot.: -Ľ. L.-, [ Lipták Ľubomír,] HČ 13, 1965, č. 2, s. 287.
Nemci, Slovensko;

MFN 1816 (10/277)
Němcová, Valéria - Nemec, Zdeněk : K vývinu priemyslu na východnom Slovensku v rokoch 1924-1929. NObz 1963, s. 133-162.
OHLASY: anot.: -L. Li.-, [ Lipscher Ladislav,] HČ 14, 1966, č. 1, s. 132.
priemysel, vývin; priemysel, vých. Slovensko; Slovensko východné;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: