DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 913 (1/4)
Zbornik dokumenta i podataka o narodnooslobodilačkom ratu. Tom I. Knjiga 8. Borbe u Vojvodiny. Beograd, 1959.
OHLASY: anot.: -Zl. K.-, Klátik Zlatko, HČ 13, 1965, č. 1, s. 164-165.
národnooslobodzovacie juhoslov. hnutie;

MFN 1857 (2/4)
Rasprave i grada za povijest nauka. Zagreb, Knjiga 1963. 391 s.
OHLASY: anot.: R. F. [Fundárek Radoslav,] HČ 12, 1964, č. 3, s. 457-458.


MFN 2530 (3/4)
Rasprava i grada za povijest nauka, knjiga II. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 1965. 207 s.
OHLASY: anot.: Fundárek Radoslav, HČ 16, 1968, č. 4, s. 638.
medicína, Juhoslávia;

MFN 3665 (4/4)
Durkovič, Ľubomír : Prvý juhoslovanský ilegálny časopis 1844-1845. Beograd, Naučna knjiga 1969.
OHLASY: anot.: -M. Vk.-, [ Varsik Milan,] Spor o Bohuslava Šuleka v Juhoslávii. HČ 18, 1970, č. 2, s. 322-323.
Slováci, Juhoslávia; periodiká juhoslovanské; Šulek Bohuslav;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: