DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 5 (1/792)
Památná místa bojů proti fašizmu. [Nap.]: kol. aut. Praha, Svaz protifašistických bojovníků a Naše vojsko 1916. 494 s. Ed. Dokumenty.
OHLASY: anot.: S. F., HČ 11, 1963, č. 1, s. 161-162.
Československo; fašizmus, odpor;

MFN 16 (2/792)
Prameny k československým dějinám vojenským. Zv. 1. Regesta fondu militare Archivu Ministerstva vnitra ČSR. Diel 1. 1527-1589. Zv. 2. Diel 2. 1590-1617. [Ed. 1. zv.]: Roubík, František. [Ed. 2. zv.]: Líva, Václav. Praha, 1937. XV + 391 s.; XV + 546 s.
OHLASY: rec.: -M. Š.-, HČ 3, 1955, č. 3, s. 431-434..
Bohemika; pramene; vojenské dejiny;

MFN 33 (3/792)
Stanislav, Ján : Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej ríši. Br., Slovenská akadémia vied a umení 1945. 91 s., príl. Ed. Vlastivedná knižnica. 2.
Bohemika; apoštoli Cyril a Metod; Veľkomoravská ríša; slovanskí apoštoli; Cyril; Metod;

MFN 34 (4/792)
Bokes, František : Dejiny Slovákov a Slovenska. Od najstarších čias až po prítomnosť. Br., Slovenská akadémia vied a umení - Academia scientiarum et artium Slovaca 1946. 441 s., mapové a obraz. príl. Ed. Slovenská vlastiveda. Zv. 4. Dejiny.
syntézy dejín Slovenska;

MFN 38 (5/792)
Slovenské dejiny. Diel 1. Časť 1. Slovensko v praveku. [Redigoval]: Varsik, Branislav. [Aut.]: Budinský-Krička, Vojtech - Eisner, Ján - Kraskovská, Ľudmila - Skutil, Jozef. Br., Slovenská akadémia vied a umení Academia scientiarum et artium Slovaca 1947. 157 s. Ed. Vlastivedná knižnica Slovenskej akadémie vied a umení. Zv. 3.
pravek;

MFN 43 (6/792)
Genta, Jordan B. : Monsenor Tiso. En el Segundo Aniversario de su Muerte. Buenos Aires, Ediciones del Restaurador 1949. 16 s.
Tiso Jozef [1887-1947];

MFN 45 (7/792)
Guth, Vladimír - Tibenský, Ján : Mikuláš Kopernik jeho život, dielo, význam a Slovensko. [Z lat. orig. prel.]: Horský, Zdeněk - Kušík, Michal - Sopko, Július - Valentovič, Augustín - Vaculíková, Dobroslava. Br., Slovenská akadémia vied Historický ústav Oddelenie dejín vied a techniky 1949. 41 s. Ed. Dejiny vied a techniky.
vzťahy slovensko-poľské; vzťahy poľsko-slovenské; Kopernik Mikuláš [1473-];

MFN 48 (8/792)
Markov, Jozef : Slovenský ľudový odev v minulosti. Materiály k dejinám slovenského ľudového odevu. [Úv. štúdiu nap.]: Kovačevičová, Soňa. Br., Slovenské vyd. krásnej literatúry 195. 206 s. Ed. Knižnice ľudového umenia. Zv. 2. Práce Národopisného ústavu SAV. Zv. 2.
OHLASY: Bokes František, HČ 4, 1956, č. 4, s. 542-543.
ľudový odev;

MFN 50 (9/792)
Tibenský, Ján : Juraj Fándli. Život a dielo. Br., 1950. 57 s. Ed. Prednášky Slovenskej akadémie vied a umení. 2.
literáti slovenskí; Fándly Juraj;

MFN 55 (10/792)
Documente privind istoria Romaniei. [Vedúci red.]: Roller, Michal. [Red. výbor]: Ionascu, Ioan - Lazarescu-Ionescu, L. - Campina, Barbu - Stanescu, Eugen - Pradan, D. Bukurešt, Editura Academiei Republicei populare romane 1951 - 1952 - 1953.
OHLASY: rec.: Macůrek Josef, HČ 1, 1953, č. 4, s. 734-740.
Bohemica; pramene, Rumunsko;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: