DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 81 (1/1730)
Kovačič-Šenkvický, Martin Juraj : Pojednanie o domove, životných osudoch a diele Gabriela Kolinoviča Šenkvického. [Z lat.prel.v r.1897]: Behunek, Alojz.[Do súč.spis.slov.prel. a upravil,a pozn.doplnil] Lančarič Henrich. Šenkvice 1978. 93 s. rukopis.
Šenkvice [okres Pezinok]; Kolinovič Šenkvický Gabriel [1698-1770]; Šenkvický Gabriel Kolinovič [1698-1770];

MFN 139 (2/1730)
Kuzmík, Jozef : Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižničných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Martin, MS 1983. 603 s.
    Pokračovanie: KUZMÍK, Jozef: Doplnky a opravy k slovníkom starovekých, stredovekých a humanisticko-renesančných autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Martin, MS 1987. 138 s. Reg. autorov. OHLASY: Rec.: Kollárik Oto, BiografŠt 14, 1987, s. 212-217; Pol.: Kuzmík Jozef, Pripomienky autora. BiografŠt 14, 1987, s. 218-220; Pol.: Kollárik Oto, Poetika staroslovienskej literatúry a jej porovnanie so starogermánskymi poetikami. LML 22, 1988, s. ... Pol.: Kollárik Oto, Nad troma slovienskymi literárnohistorickými faktmi a ich explikáciou, LML 25, 1993, s. 47-72.


MFN 170 (3/1730)
Aries, Ph. - Duby, G. a kol. : Histoire de la vie privée. Zv. 1. De l'empire Romain a l'an mil. Paris, Seuil 1985. 634 s.
OHLASY: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 2, s. 351-352.
súkromný život; život súkromný;

MFN 171 (4/1730)
Aries, Ph. - Duby, G. a kol. : Histoire de la vie privée. Zv. 2. De l'Europe féodale a la renaissance. Paris, Seuil 1985. 636 s.
OHLASY: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 2, s. 351-352.
súkromný život; život súkromný;

MFN 172 (5/1730)
Aries, Ph. - Duby, G. a kol. : Histoire de la vie privée. Zv. 3. De la Renaissance aux lumieres. Paris, Seuil 1985. 634 s.
OHLASY: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 2, s. 351-352.
súkromný život; život súkromný;

MFN 179 (6/1730)
Dejiny Slovenska V. (1918-1945). [Vedúci aut. tímu]: Kropilák, Miroslav. [Aut. kol.]: Bartlová, Alena - Bystrický, Valerián - Čierny, Ján - Cséfalvay, František - Deák, Ladislav - Faltus, Jozef - Holotíková, Zdenka - Hrnko, Anton - Kamenec, Ivan - Kasáč, Zdenko - Kropilák, Miroslav - Magdolenová, Anna - Pleva, Ján - Štefanský, Václav. Br., Veda 1985. 607 s. Bibl., menný a miestny reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 201 (7/1730)
Dejiny Slovenska I. (Do roku 1526.) [Vedúci aut. tímu]: Marsina, Richard. [Aut. kol.]: Chropovský Bohuslav - Vladár, Jozef - Marsina, Richard - Ratkoš, Peter - Vozár, Jozef - Sopko, Július. Br., Veda 1986. 534 s.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 202 (8/1730)
Dejiny Slovenska IV. (Od konca 19. stor. do roku 1918.) [Vedúci aut. tímu]: Hapák, Pavel. [Aut. kol.]: Butvin, Jozef - Danilák, Michal - Hapák, Pavel - Jakešová, Elena - Kováč, Dušan - Pašiaková, Jaroslava - Písch, Mikuláš - Podrimavský, Milan - Vadkertyová, Katarína. Br., Veda 1986. 535 s. Miestny a menný reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 214 (9/1730)
Numizmatika v Československu. K 10. medzinárodnému numizmatickému kongresu. Londýn 8.-12. september 1986. [Zost.]: Sejbal, Jiří - Šimek, Eduard - Kolníková, Eva. Nitra, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied 1986. 111 s.
    [Z obsahu]: SEJBAL, Jiří: Numismatická komise při Archeologickém ústavu ČSAV, s. 10-15; SEJBAL, Jiří: Moravská sekce Numismatické komise při AÚ ČSAV, s. 16-19; KOLNÍKOVÁ, Eva: Komisia pre numizmatiku pri Archeologickom ústave SAV, s. 20-24; NEMEŠKALOVÁ-JIROUDKOVÁ, Zdenka: Archeologický ústav Československé akademie věd, s. 25-32; KOLNÍKOVÁ, Eva - HUNKA, Ján: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, s. 33-40; SEJBAL, Jiří; Numismatická komise při Ústředním muzeologickém kabinetu Národního muzea, s. 41-44; HÁSKOVÁ, Jarmila: Numismatické oddělení Národního muzea, s. 45-50; ŠTĚPKOVÁ, Jarmila: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, s.51-53; HÁSKOVÁ, Jarmila: Numismatická pracoviště v Čechách s. 54-62; SEJBAL, Jiří: Numismatické oddělení Moravského muzea, s. 63-73; KREJČÍK, Tomáš: Numismatické sbírky na Moravě, s. 74-78; ŠEFČÍK, Erich: Numismatické pracoviště Slezského muzea, s. 79-81; HLINKA, Jozef: Numizmatické oddelenie Slovenského národného múzea, s. 82-90; HLINKA, Jozef: Numizmatické zbierky na Slovensku, s. 91-95; JASENÁK, Ladislav: Múzeum mincí a medailí, s. 96-101; KODÍČEK, Arnošt: Česká numismatická společnost, s. 102-105; HLINKA, Jozef: Slovenská numizmatická spoločnosť, s. 106-111.


MFN 231 (10/1730)
Dejiny Slovenska II. (1526-1848). [Vedúci aut. tímu]: Matula, Vladimír - Vozár, Jozef. [Aut. kol.]: Čičaj, Viliam - Doruľa, Ján - Horváth, Pavel - Kohútová, Mária - Kopčan, Vojtech - Kowalská, Eva - Matula, Vladimír - Mésároš, Július - Škvarna, Dušan - Špiesz, Anton - Vozár, Jozef - Kazimír, Štefan - Tibenský, Ján. Br., Veda 1987. 846. Reg. menný, miestny.
OHLASY: Rec.: Lukačka Ján, Kniha '89 [vyd. 1990], s. 183-186; Rec.: Lewis Gavin, Slovakia 34, 1989-1990, No. 62/63, s. 161-163; [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Baumgarten Vladimír, East Central Europe-L`Europe du Centre-Est 18, 1991, No 1, s. 84-85; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: