DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 20363 (1/1)
Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Slowacy w XX wieku. [Red.]: Orlof, Ewa. Rzeszów, Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej 1999. 264 s.
    [Z obsahu]: Orlof, Ewa: Wstep, s. 7-8; Roszkowski, Jerzy M.: Stanowisko "Swiata slowianskiego" wobec sytuacji Slowaków i Polaków w Królestwie Wegierskim na poczatku XX w., s. 9-19; Kaminski, Marek Kazimierz: Czesko-polskie rozmowy polityczne w Krakowie (21-29 lipca 1919 r.). Przyklad pozornego dialogu, s. 21-33; Gruchala, Janusz: Wschodnia granica Polski w opinii czeskich srodowisk politycznych (1918-1938), s. 35-51; Nowak, Krzysztof: Polacy i Czesi na Zaolziu po 1920 roku. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, s. 53-67; Essen, Andrzej: Stosunki polsko-czechoslowackie 1925-1934. Szanse i zaniechania, s. 69-88; Bartlová, Alena: Slovenský politik dr. Milan Hodža a stredná Európa, s. 89-100; Orlof, Ewa: Karol Sidor i jego polonofilstwo, s.101-108: Trajdos, Tadeusz M.: Wladyslaw Semkowicz wobec Slowacji, s. 109-127; Otčenáš, Michal: Slovenská historiografia v rokoch 1900-1918 o požskej problematike, s. 129-136; Bruski, Jacek Jan - Pilsulinski, Jan: Stiepan Fencik i Rosyjska Partia Narodowo-Autonomiczna. Karta z dzialan polskiej dyplomacji na Rusi Podkarpackiej, s. 137-145; Melníková, Marta: Formovanie severných hraníc Slovenska v 20. storočí, s. 147-156; Bonusiak, Wlodzimierz: Polityka wkonomiczna III Rzeszy wobec Slowacji i Generalnego Gubernatorstwa. Podobienstwa i róznice, s. 157-163; Kisielewski, Tadeusz: Idea unii polsko-czechoslowackiej. Problem partnerstwa, s. 165-186: Kilias, Jaroslaw: "Abstrakcyjna demokratycznosc" jako czynnik okreslajacy czeska interpretacje polityki polskiej, s. 187-193; Leszczynski, Zbigniew: Najnowsza historia Slowacji w niemieckim czasopismiennictwie naukowym, s. 195-212; Kodajová, Daniela: Príspevok k dejinám slovensko-požských vzahov na začiatku 20. storočia, s. 213-222; Štefanský, Michal: Slovensko-české vzahy a zánik čs. federácie, s. 223-229; Papierz, Maryla: Jezyk slowacki i jezyk polski po "jesenie narodów", s. 231-238; Štefániková, Antónia: Požsko - Česko-slovensko. K možnostiam porovnania vnútropolitických súvislostí prvých povojnových parlamentných volieb, s. 239-248; Panko, Grazyna: Przyczynek do dziejów kontaktów mlodziezy czeskiej i polskiej. Zjazd skautów w Spale w lipcu 1935 r., s. 249-252; Ozóg, Maria E.: Praska wiosna w ocenie kierownictwa KW PZPR e Rzeszowie, s. 253-262; Orlof, Ewa: Kronika, s. 263-264.
OHLASY: rec.: Valenta J. HČ 48, 2000, č. 3, s. 547-552; tiež anot.: -M. Li.-, [ Lipka Martin Michal,] ČČH, 98, 2000, č. 3, s. 649-650; tiež [rec.]: Lipka Martin, Od porozumenia Slovanov k integrácii Európanov. Historický zborník 10, 2000, č. 2, s. 170-174.
vzahy slovensko-požské; vzahy československo-požské; vzahy česko-požské; Hodža Milan [1878-1944]; Sidor Karol [1901-1953]; Semkowicz Wladyslaw [20. stor.]; Fencik Stiepan;

[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: