DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 9 (1/3142)
V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. [Autor]: Bednařík, František. [Obrazovú časť zost.]: Vaněk, Otakar. Praha, Vyd. "Za svobodu" 1927. 945 s. Reg. miestny, menný.


MFN 56 (2/3142)
Mnichov 1938. (Bibliografie prací vydaných v letech 1938-1972 v zahraničí.) (Pracovní soupis.) [Sprac.]: Myška Věroslav - Nesvadbík Lumír Praha, Ústav československých a světových dějin ČSAV 1973. 62 s.


MFN 57 (3/3142)
Mnichov 1938. Bibliografie prací vydaných v letech 1938-1972 na území Československa. [Zost.]: Myška Věroslav- Nesvadbík Lumír. Praha, Ústav československých a světových dějin ČSAV 1973. 173 s. Práce oddělení vědeckých informací ÚČSSD ČSAV v Praze, č. 2.


MFN 114 (4/3142)
Dejiny Trebišova. Košice, Východoslov.vydav. 1982. 300 s.
OHLASY: [rec.]: Potemra Michal, HČ 38, 1990, s. 590-596.
mestá, Slovensko; Trebišov;

MFN 173 (5/3142)
Beňko, Ján : Osídlenie severného Slovenska. Košice, Východoslov. vydav. 1985. 328 s. Rec.: Paríková Magdaléna, Ein Buch über die Besiedlung der Slowakei,Ethnologia Slavica 23, 1991, s. 305-306.


MFN 260 (6/3142)
Schmotzer, Michal : Prerody. Košice, Východoslov. vydav. 1987. 136 s. [Memoáre.]
    OHLASY: Rec.: Rezníková Ľubica, ZbSNM 14, 1989, s. 361-364.
Schmotzer Michal;

MFN 374 (7/3142)
Štyridsať rokov vydavateľstva Tatran. Bibliografický súpis kníh 1967-1986. [Zost. a reg. vyprac.]: Filipová, E. [Súpis maď.literatúry zost.]: Nádor Békéné, Orsolya. Br., Tatran 1988. 656 s.
vydavateľstvá; Tatran;

MFN 400 (8/3142)
Bartalská, Ľubica : K problematike vydávania americko-slovenskej mládežníckej tlače. Slováci v zahraničí 15, 1989, s. 69-76.


MFN 432 (9/3142)
Dejiny poisťovníctva v Československu. Diel. 1. Dejiny poisťovníctva do roku 1918. [Hlavný red.]: Marvan, Miroslav. [Českú časť zost. a uprav.]: Marvan, Miroslav. [Slov. časť zost. a uprav.]: Patoprstý, Ján. [Aut. kol. čes. časti]: Bočinský, Vojtěch - Daňhel, Jaroslav - Dudek, František - Fialová, Ludmila - Fischerová, Ludmila - Hájek, Jan - Housková, Dagmar - Chaloupecký, Josef - Ježek, Bohumil - Kubišta, Jan - Mates, Pavel - Schelle, Karel - Odstrčilová, Monika - Šticha, Bedřich. [Aut. kol. slov. časti]: Fekete, Imrich - Patoprstý, Ján. Praha, Vydavatelství a nakladatelství Novminář pre Českú štátnu poisťovňu 1989. 360 s. Reg. menný, vecný. Rés. rus., angl., nem.
poisťovníctvo; Československo;

Zoznam dielov

MFN 510 (10/3142)
Listy Martina Hamuljaka. 2. zv. (1834-1859). [Na vyd pripr.]: Maťovčík, Augustín. Martin, MS 1989. 423 s. Rec.: Rosenbaum Karol, SlL 37, 1990, s. 298-301; tiež
Kuzmík Jozef, Listy Martina Hamuljaka a poslední bernolákovci, Romboid, 26, 1991, č. 10, s. 32-33.
Hamuljak Martin [1789-1859];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: