DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 179 (1/180)
Dejiny Slovenska V. (1918-1945). [Vedúci aut. tímu]: Kropilák, Miroslav. [Aut. kol.]: Bartlová, Alena - Bystrický, Valerián - Čierny, Ján - Cséfalvay, František - Deák, Ladislav - Faltus, Jozef - Holotíková, Zdenka - Hrnko, Anton - Kamenec, Ivan - Kasáč, Zdenko - Kropilák, Miroslav - Magdolenová, Anna - Pleva, Ján - Štefanský, Václav. Br., Veda 1985. 607 s. Bibl., menný a miestny reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 201 (2/180)
Dejiny Slovenska I. (Do roku 1526.) [Vedúci aut. tímu]: Marsina, Richard. [Aut. kol.]: Chropovský Bohuslav - Vladár, Jozef - Marsina, Richard - Ratkoš, Peter - Vozár, Jozef - Sopko, Július. Br., Veda 1986. 534 s.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 202 (3/180)
Dejiny Slovenska IV. (Od konca 19. stor. do roku 1918.) [Vedúci aut. tímu]: Hapák, Pavel. [Aut. kol.]: Butvin, Jozef - Danilák, Michal - Hapák, Pavel - Jakešová, Elena - Kováč, Dušan - Pašiaková, Jaroslava - Písch, Mikuláš - Podrimavský, Milan - Vadkertyová, Katarína. Br., Veda 1986. 535 s. Miestny a menný reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 231 (4/180)
Dejiny Slovenska II. (1526-1848). [Vedúci aut. tímu]: Matula, Vladimír - Vozár, Jozef. [Aut. kol.]: Čičaj, Viliam - Doruľa, Ján - Horváth, Pavel - Kohútová, Mária - Kopčan, Vojtech - Kowalská, Eva - Matula, Vladimír - Mésároš, Július - Škvarna, Dušan - Špiesz, Anton - Vozár, Jozef - Kazimír, Štefan - Tibenský, Ján. Br., Veda 1987. 846. Reg. menný, miestny.
OHLASY: Rec.: Lukačka Ján, Kniha '89 [vyd. 1990], s. 183-186; Rec.: Lewis Gavin, Slovakia 34, 1989-1990, No. 62/63, s. 161-163; [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Baumgarten Vladimír, East Central Europe-L`Europe du Centre-Est 18, 1991, No 1, s. 84-85; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 286 (5/180)
Dejiny Slovenska VI. (1945-1960). [Vedúci aut. tímu]: Barnovský, Michal. [Aut.kol.]: Barnovský, Michal - Cambel, Samuel - Čierny, Ján - Kamenec, Ivan - Šťastný, Jiří - Vrablic, Emil. Br., Veda 1988. 549 s. Reg. menný.
    OHLASY: Rec.: Kirschbaum Stanislav J., Slowakia 34, 1989-1990, No 62-63, s. 174-176; [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;
1945-1960;

MFN 317 (6/180)
Hont, : tradície ľudovej kultúry. [Zost.]: Botík, Ján. Martin, Osveta pre Krajské osvetové stredisko Banská Bystrica 1988. 673 s.
    Rec.: Kuka Pavol, O národopisnej monografii Hontu. Verbum 5, 1994, č. 6, s. 364-367.
Hont;

MFN 2244 (7/180)
Botta, István : Huszár Gál élete, müvei és kora (1512-1575). [Život, dielo a doba Gála Huszára.] Bp., 1991. 498 s. [Uhorský reformátor a tlačiar.]
    Anot.: Jankovič Vendelín, Verbum 3, 1992, č. 2, s. 119-123.
Huszár Gál;

MFN 2353 (8/180)
Deák, Ladislav : Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1933-1939. Br., Veda 1991. 240 s.
OHLASY: rec.: Jankovič Vendelín, Verbum 3, 1992, č. 3, s. 184-186; Kvaček Robert, O slovenských dějinách a nejen o nich, Nové knihy 1992, č. 29; Boldišová Emília, Hra ktorá pokračuje, Slovenský národ 3, 1992, č. 11, s. 2; Bystrický Valerián, Národná obroda 3, 16.4.1992, č. 91, s. 7; Teren Štefan, Hra o Slovensko, Tvorba T 2 (11), 1992, č. 7, s. 29; anot.: Urbančok Martin, SlArchiv 29, 1994, č. 1, s. 137-140; anot: Letz Róbert, Knižná revue 2, 1992, č. 8, s. 7.
vzťahy slovensko-poľské; vzťahy slovensko-maďarské;

MFN 2424 (9/180)
Eliáš, Štefan : Uhorské vlastenectvo a Slováci. Diel 1. (Syntéza historickej dimenzie.) Časť 1. - 2. Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1991. 311 s. Rotaprint.
OHLASY: anot.: Potemra Michal, Samizdatová práca historika, Verbum 3, 1992, č. 1, s. 48-52; tiež rec.: Niederhauser Emil, Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 1, 1997, č. 1, s. 262-281.
vlastenectvo uhorské; Uhorsko; Slováci, Uhorsko;

MFN 2813 (10/180)
Kováč, Dušan : Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871-1945). Br., Veda 1991. 240 s. Rés. rus., nem., angl. Reg. menný.
OHLASY: anot.: Lukáč Pavol, Knižná revue 1, 1991, č. 7, s. 6; anot.: Bobrík Miroslav, Neznáma nemecká menšina, NSl 33, č. 29, s. 23; anot.: Hubenák Ladislav, PrO 74, 1991, č. 7, s. 368-369; anot.: Mates Pavel, SlPř 78, 1992, č. 1, s. 86-88; anot.: Galandauer Jan, Německo a německá menšina na Slovensku, HaV 41, 1992, č. 2, s. 172-176; -v.j.-, Verbum 4, 1993, č. 1, s. 54-55; Ondrejková Anna, Útecha a poučenie z histórie, Tvorba T 2, 1992, č. 5, s. 36; Kessler Wolfgang, Bohemia 34, 1993, č. 1, s. 206-208.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: