DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 6664 (1/613)
Ján Kollár (1793-1993). Zborník štúdií. [Zost.]: Kraus, Cyril. Br., Veda vydavateľstvo SAV 1993. 336 s.
    [Z obsahu]: ČIČAJ, Viliam: Doba medzi revolúciami, s. 9-17; TIMURA, Viktor: Ján Kollár v dejinno-filozofickom kontexte, s. 18-29; BODNÁR, Ján: Ján Kollár a filozofické reflexie o národnej identite Slovákov, s. 30-47; VÁROSSOVÁ, Elena: Slovenská vzájomnosť a integračný princíp u Jána Kollára, s. 48-64; TIMURA, Viktor: Kollárova filozofia slovanskej vzájomnosti, s. 65-80; BROŽÍK, Vladimír: Estetické postoje Jána Kollára, s. 81-91; ROSENBAUM, Karol: Literárne pozadie básnickej tvorby mladého Jána Kollára, s. 92-107; FORST, Vladimír: Kollárovo pražské intermezzo, s. 108-120; KRAUS, Cyril: Vývinové peripetie Kollárovej poézie, s. 121-143; ŠTRAUS, František: Verš Jána Kollára, s. 144-168; ŠTEVČEK, Ján: Realita Kollárovho mýtu, s. 169-192; LEŠKOVÁ, Jana: Kollárove Cestopisy - mýtus a realita, s. 193-202; FORDINÁLOVÁ, Eva: "Slovanskosť" a "slovenskosť" v Kollárovom Cestopise, s. 203-219; ONDREJOVIČ, Dušan: Ján Kollár kňaz a kazateľ, s. 220-229; TKÁČIKOVÁ, Eva: O Kollárovej kazateľskej činnosti, s. 230-240; TOMČÍK, Miloš: Tematické a slohové aspekty Kollárových Kázní a řečí, s. 241-264; KUSÁKOVÁ, Lenka: Kollárovy Nedělní a příležitostní Kázně a řeči, s. 265-275; FILLO, Július st.: Nábožnosť a národnosť sú sestry, s. 276-285; MAŤOVČÍK, Augustín: Spolupráca bernolákovcov s Jánom Kollárom, s. 286-294; DVONČOVÁ, Jana: Postoj Jána Kollára k slovní zásobě jazyka, s. 295-316; GERBÓCOVÁ, Jarmila: Ján Kollár v literatúre od roku 1952 po súčasnosť, s. 317-326; BRTÁŇOVÁ, Erika: K súpisu archiválií Jána Kollára, s. 327-336.
národniari; mýty; slavistika; bohemika; Praha; Kollár Ján [1793-1852]; Bernolákovci;

MFN 10685 (2/613)
Botťánková, Eva : K prameňom estetického myslenia na Slovensku. Br., Veda vyd. SAV 1995. 151 s.


MFN 11063 (3/613)
Hallon, Ľudovít : Industrializácia Slovenska 1918-1938. (Rozvoj alebo úpadok?) Br., Veda vyd. SAV 1995. 211 s.
OHLASY: Rec.: Holec Roman, Česko-slovenská historická ročenka 1996, s. 212-218.


MFN 11894 (4/613)
Od Diktatúry k diktatúre. Slovensko v rokoch 1945-1953. (Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Smoleniciach 6.-8.12.1994.) [Ed.]: Barnovský, Michal. Br., Veda vyd. SAV 1995. 196 s. Rés. angl.


MFN 12283 (5/613)
Steinhübel, Ján : Veľkomoravské územie v severovýchodnom Zadunajsku. Br., Veda vyd. SAV 1995. 98 s. Rés. nem.
Zadunajsko;

MFN 12700 (6/613)
Bačová, Viera : Etnická identita a historické zmeny. Štúdia obyvateľov vybraných obcí Slovenska. Br., Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1996. 198 s., príl. tab. Rés. angl.


MFN 12859 (7/613)
Bunčák, Ján - Harmadyová, Valentína - Kusá, Zuzana : Politická zmena v spoločenskej rozprave. Br., Veda vyd SAV 1996. 211 s.
spoločenská rozprava, 1989; 1989;

MFN 13947 (8/613)
Michálek, Slavomír : Ján Papánek politik, diplomat, humanista. 1896-1991. [Br.], Veda vyd. Slovenskej akadémie vied [1996]. 279 s., fot. príl. [s. 161-279], reg. menný. Rés. angl.
OHLASY: Rec.: Danek Ján, Mezinárodní politika 21, 1997, č. 3, s. 34; tiež anot.: Krajčovičová Nataša, HČ 45, 1997, č. 2, s. 359-360; tiež rec.: Laššák Martin, Kniha o živote a činnosti Dr. Papánka. Politické vedy 1, 1998, č. 4, s. 120-128.
Československo; politici slovenskí; Papánek Ján [1896-1991];

MFN 14405 (9/613)
Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Zv. 1. [Zost.]: Skladaná, Jana. Br., Veda vyd. SAV 1996. 144 s. Ed. Studia Culturologica Slovaca.


Zoznam dielov

MFN 14457 (10/613)
Stanislav, Ján : Letectvo v prípravách na ozbrojené vystúpenie a jeho účasť v SNP. [Br.], Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied [1996]. 297 s.
letectvo; SNP; Slovenské národné povstanie;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: