DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 11539 (1/2)
Kuzmík, : Prehľadné dejiny stredopovažskej obce Dlhé Pole. Martin, VariantPress 1995.
Dlhé Pole; Žilina [okres];

MFN 11615 (2/2)
Lovacký, : Pamätné miesta a tabule v okrese Bardejov. Martin, VariantPress 1995.
Bardejov [okres];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: