DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1076 (1/129)
Hleba, Edmund : Slovenská literatúra 19. storočia. Antológia rukopisnej tvorby z obdobia romantizmu v Levoči. 2. vyd. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 1990. 203 s.


MFN 2495 (2/129)
Gejdoš, Milan : Všeobecné dejiny štátu a práva. Zv. 2. Košice, Univerzita P.J. Šafárika 1991. 138 s. [Vysokoškolská skriptá.]


MFN 2583 (3/129)
Hleba, Edmund : Česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918-1938. Literatúra, jazyk, história, pedagogika. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 1991. 262 s.


MFN 2917 (4/129)
Leško, Vladimír : Dejiny novovekej filozofie. 1., 2. časť. 2. prepr. vyd. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 1991. 222 s., 409 s.


MFN 3030 (5/129)
Mičaninová, Mária : Dejiny filozofie. Zv. 1. (Starovek, stredovek.) Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnicka fakulta 1991. 103 s. [Vysokoškolská učebnica.]


MFN 3032 (6/129)
Mihina, František - Leško, Vladimír - Sisáková, Oľga : Dejiny filozofie. Náčrt dejín západnej filozofie 19. a 20. storočia. Smery a postavy 1. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1991. 224 s. [Vysokoškolská učebnica.]


MFN 3054 (7/129)
Mosný, Peter : České a slovenské dejiny štátu a práva po roku 1918. Zv. 1.-2. Košice, Univerzita P.J. Šafárika 1991. 152 s., 160 s. [Vysokoškolská učebnica.]


MFN 3136 (8/129)
Otčenáš, Michal : Čítanka k dejinám slovenskej historiografie do roku 1918. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta v Prešove 1991. 297 s. Vysokoškolské texty.


MFN 3137 (9/129)
Otčenáš, Michal : Čítanka k dejinám slovenskej historiografie od roku 1918. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice 1991. 298 s. [Vysokoškolská učebnica.]


MFN 3701 (10/129)
Aleš, Pavel : Cirkevné dejiny. Zv. 1. Úvod a prvé obdobie cirkevných dejín. 2. vyd. Prešov, Univerzita P.J. Šafárika - Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove 1992. 311 s. [Vysokoškolská učebnica.][Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: