DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 12106 (1/3)
Regionálna história vo výučbe dejepisu. Zborník vystúpení a referátov účastníkov vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 21. septembra 1995 na katedre histórie a etnológie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. [Ed.]: Fremal, Karol - Matejkin, Stanislav. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied 1995. 60 s.
historiografia slovenská; historiografia regionálna;

MFN 31594 (2/3)
Škvarna, Dušan : Začiatky moderných slovenských symbolov. K vytváraniu národnej identity od konca 18. storočia do polovice 19. storočia. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied 2004. 129 s. Ed. Eruditio mores futurum.
OHLASY [Rec.]: Podolan Peter, Medea 9, 2005, s. 132-134; tiež [rec.]: Zemko Milan, HČ 53, 2005, č. 4, s. 727-729; tiež [anot.]: Šišmiš Milan, Genealogicko-heraldický hlas 16, 2006, č. 1, s. 46; rec.: Káša Peter, SlL 53, 2006, č. 5, s. 400-402.
Symboly slovenské; 18.-19. storočie; identita národná; národná identita; mýty;

MFN 43701 (3/3)
K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). [Ed.]: Šuch, Juraj. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied 2011. 174 s., reg. menný. Rés. angl. s. 167, The Theory of Quantum Gravitation and the Theory of Everything.
filozofia; vedy spoločenské; metodológia;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: