DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3384 (1/42)
Studie o Janu Mukařovském. Sborník statí ke 100. výročí narození. Praha, Univerzita Karlova - Karolinum 1991. 148 s. Rec.: Tomčík Miloš, SlL 40, 1993, č. 1, s. 75-77.
Mukařovský Jan;

MFN 5764 (2/42)
Abdura, Bernard - Dolista, Karel : Prémontrés Bohéme, Moravie et Slovaquie. Praha, Univerzita Karlova 1993. 61 s. Súbežný text franc., čes., nem., angl.


MFN 10225 (3/42)
Teichová, Alice : Mezinárodní kapitál v Československu v letech 1918-1938. Praha, Univerzita Karlova vo vydavateľstve Karolinum Praha 1994. 279 s. Register.


MFN 12929 (4/42)
Československo a střední Evropa v meziválečném období. Praha, Univerzita Karlova 1996. 224 s.
OHLASY: anot.: Holec Roman, HČ 47, 1999, č. 1, s. 137-139.
Bohemika; Československo; Európa stredná;

MFN 14153 (5/42)
Pelikán, J. - Tejchman, M. : Dějiny Jugoslávie (1918-1991). Praha, Univerzita Karlova 1996. 91 s.
OHLASY: anot.: Bernát Libor, HČ 45, 1997, č. 3, s. 540.
Bohemika; dejiny Juhoslávie; 1918-1991;

MFN 14154 (6/42)
Pelikán, J. : Jihoslovanská krize. Kořeny a souvislosti. Praha, Univerzita Karlova 1996. 118 s.
OHLASY: anot.: Bernát Libor, HČ 45, 1997, č. 3, s. 540.
Bohemika; dejiny Juhoslávie;

MFN 15673 (7/42)
Jakubec, I. : Železnice a labská plavba ve střední Evropě 1918-1938. Praha, Univerzita Karlova 1997. 168 s.
OHLASY: anot.: Holec Roman, HČ 47, 1999, č. 2, s. 329-330.
Bohemika; železnice; Európa; Labe;

MFN 16299 (8/42)
Novotný, J. - Šouša, J. : Banka ve znamení zeleného čtyřlístku. Praha, Univerzita Karlova 1997. 419 s. [Agrárna banka.]
OHLASY: Rec.: Holec Roman, HČ 47, 1999, č. 4, s. 706-708.
banky; bohemika;

MFN 16981 (9/42)
Verner, M. - Bareš, I. - Vachala, B. - Zemina, M. : Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Praha, Univerzita Karlova, Kaolinum 1997. 488 s.
OHLASY: anot.: Hradská Katarína, HČ 47, 1999, č. 1, s. 125-127.
Bohemika; encyklopédie;

MFN 21187 (10/42)
Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29.-30. června 1998. [Ed.]: Hrubý, Karel - Brouček, Stanislav. Praha, Univerzita Karlova v Prahe - Nakladatelství Karolinum - Etnologický ústav AV ČR 2000. 340 s.
OHLASY: [rec.]: Botík Ján, Publikácie o dvoch sympóziách o zahraničných Čechoch. SlNár 51, 2003, č. 1, s. 141-142.
Česi; 20.-21. storočie;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: