DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 33515 (1/5)
Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy. Relations between Slovaks and Czechs in the Context of Central Europe. [Ed.]: Poláčková, Zuzana. [Kol. autorov]: Azud, Ján - Papuly, Bedanna - Brzica, Daneš - Van Duin, Pieter - Duleba, Alexander - Gniazdowski, Mateusz - Goněc, Vladimír - Halász, Iván - Kmeť, Norbert - Krajčovičová, Natália [ Krajčovičová, Nataša] - Krejčí, Oskar - Krno, Svetozár - Leška, Vladimír - Londák, Miroslav - Lukáč, Pavol - Marušiak, Juraj - Miháliková, Silvia - Michálek, Slavomír - Ort, Peter - Pelčáková, Dagmar - Poláčková, Zuzana - Samson, Ivo - Ukielski, Pawel - Veselý, Zdeněk - Weiss, Peter - Zeleňko, Galina - Žatkuliak, Jozef. Br., Ústav politických vied SAV - Veda, vydavateľstvo SAV 2005. 496 s. Rés. angl.
Zborníky slovenské; Zborníky jednorázové;

MFN 33715 (2/5)
Ukielski, Pawel : The breakdown of the Visegrad cooperation in years 1993-1998. In: Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy. Br., Ústav politických vied SAV - Veda, vydavateľstvo SAV 2005, s. 250-261.
Politika zahraničná; 1993-1998;

Zdrojový dokument (Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy.)

MFN 40998 (3/5)
Ukielski, Pawel : Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podrobnosti a rozdiely. Náčrt problému = Powstanie Warszawskie i Slowackie powstanie narodowe - podobienstwa i róznice. Zarys problemu. In: Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice. Br., Múzeum SNP 2009, s. 7-18 (slov. text), s. 8-19 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
povstanie varšavské; Varšavské povstanie; Slovenské národné povstanie; SNP; polonika;

Zdrojový dokument (Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice.)

MFN 41021 (4/5)
Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovacie powstanie narodowe - paralele i róznice. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. - 15. október 2008. = Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej Banská Bystrica, 14-15 pazdziernika 2008 r. [Zost.]: Syrný, Marek. [Autori]: Ukielski, Pawel - Stanislav, Ján - Segeš, Dušan - Kaminski, Marek Kazimierz - Syrný, Marek - Uhrin, Marián - Cséfalvay, František - Marszalec, Janusz - Mičev, Stanislav - Orlof, Ewa - Adamczyk, Jacek - Fremal, Karol - Boisserie, Etienne - Uhrík, Igor - Pavelescu, Serban - Koryn, Andrzej - Jakuba, Nikolaj Alexandrovič - Wójciuk, Michal T. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2009. 226 s. slov. textu, 207 s. poľského textu z opačnej strany knihy.
Slovenské národné povstanie; SNP; povstanie varšavské; Varšavské povstanie; polonika; zborníky slovenské; zborníky jednorázové;

MFN 46805 (5/5)
Ukielski, Pawel - Wójciuk, Michal Tomasz : Polskie powstania. = The Polish Uprisings. In: Komunisti a povstania. = Comunists and Uprisings. Kraków, Towarzystwo Slowaków w Polsce 2012, s. 123-148 (poľský text), s. 149-174 (anglický text).
povstanie vo varšavskom gete; 1943; Varšava [PL]; Poľsko;

Zdrojový dokument (Komunisti a povstania. = Comunists and Uprisings.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: