DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 17480 (1/62)
Dubovický, Oskár - Podmanický, Ján : Stará Bystrica a okolie. Br., PRINT-SERVIS 1998. 464 s. The Status of the German Minority in Slovakia during the Years 1944-1953.
OHLASY: [Polemika]: Velička Drahomír, Problematika prvej písomnej zmienky Starej Bystrice (na margo regiónálnej monografie). Terra Kisucensis 3, 2010, s. 51-59.
obce, Slovensko; Stará Bystrica;

MFN 37596 (2/62)
Belás, Ladislav : Pôsobenie kysuckých kňazov v pobočnom stánku Slovenského učeného tovarišstva vo Veľkom Rovnom - Kysuckí kňazi bernolákovci. Terra Kisucensis 1, 2008, s. 99-104, fot. Rés. angl. s. 104 Activity of the priests in Kysuce, in the Slovak Learned Society branch, in Veľké Rovné.
Slovenské učené tovarišstvo; kňazi; cirkev; Kysuce [región]; Veľké Rovné [okres Bytča]; okres: Bytča;

Zdrojový dokument (Terra Kisucensis)

MFN 38128 (3/62)
Hudecová, Antónia : Cirkevná historiografia Košíc. Terra Kisucensis 1, 2008, s. 11-26, fot. Rés. angl. s. 26 Ecclesiastical Historiography of Kysuce.
historiografia cirkevná; cirkev; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Terra Kisucensis)

MFN 38226 (4/62)
Judák, Viliam : K dejinám zaniknutej farnosti Riečnica. Terra Kisucensis 1, 2008, s. 79-97. Rés. angl. s. 97 On the History of the Extinct Parish of Riečnica in Kysuce.
farnosti; cirkev; Riečnica-Nová Bystrica [okres Čadca]; Nová Bystrica-Riečnica [okres Čadca]; okres: Čadca;

Zdrojový dokument (Terra Kisucensis)

MFN 38424 (5/62)
Kralovičová, Katarína : Prehľad katolíckeho školstva na Kysuciach do I. polovice 20. storočia. Terra Kisucensis 1, 2008, s. 167-189. Rés. angl. s. 189 The Summary of Cathoolic Schools in Kysuce, until the first half of the 20th century.
cirkev katolícka; katolíci; školstvo cirkevné; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Terra Kisucensis)

MFN 38454 (6/62)
Kurucárová, Jana : Archívne pramene k cirkevným dejinám Kysúc vo fondoch Štátneho archívu v Bytči. Terra Kisucensis 1, 2008, s. 123-133. Rés. angl. s. 134 Archival Sources on the Sacred History of Kysuce in the State Archive Collections in Bytča.
archívy; cirkev; Bytča; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Terra Kisucensis)

MFN 38507 (7/62)
Letz, Róbert : Kysuce v zápase o zachovanie svojej náboženskej identity v II. polovici 20. storočia. Terra Kisucensis 1, 2008, s. 135-166, fot. Rés. angl. s. 166 Kysuce in the Struggle to Maintain its Religious Identity in the 2nd Half of the 20th Century.
20. storočie; cirkev; náboženstvo;

Zdrojový dokument (Terra Kisucensis)

MFN 38594 (8/62)
Marsina, Richard : Začiatky kresťanstva na Kysuciach. Terra Kisucensis 1, 2008, s. 27-35, fot. Rés. angl. s. 35 Origins of Christianity in the Kysuce Region.
kresťanstvo; cirkev; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Terra Kisucensis)

MFN 38794 (9/62)
Paráčová, Andrea : Evanjelické Kysuce a rekatolizácia. Terra Kisucensis 1, 2008, s. 37-58. Rés. angl. s. 58 Evangelical Kysuce and the Recatholisation
rekatolizácia; cirkev evanjelická; evanjelici; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Terra Kisucensis)

MFN 38859 (10/62)
Podoláková, Ľubica : Patrocínia kysuckých chrámov a významné sakrálne pamiatky Kysúc. Terra Kisucensis 1, 2008, s. 105-121, fot. Rés. angl. s. 121 Patron Saints of the Churches and Significant Sacral Art of Kysuce.
cirkev; patrocínia; pamiatky cirkevné; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Terra Kisucensis)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: