DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 27892 (1/1)
Goszczynska, Joanna : Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia. [Z poľ. orig. prel.]: Suwara, Bogumila. Br., Juga 2003. 183 s.
OHLASY: Rec.: Ferusová Zuzana, SlL 52, 2005, č. 1, s. 76-78.
mýty; folklór; polonika; 19. storočie; zbojníci; Jánošík Juraj [1688-1713];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: