DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1135 (1/341)
Huizinga, Johan : Jeseň stredoveku. Homo ludens. [Z angl. prel.]: Krupa, Viktor. [Doslov a pozn. nap.]: Kopčan, Vojtech. Br., Tatran 1990. 382 s.
OHLASY: rec.: Kováč Ladislav, - Avenarius Alexander, SP 107, 1991, č. 4, s. 106-108, rec.: Kroupa Jiří, ČMM 110, 1991, č. 1, s. 143-145; rec.: Zajicová Katarína, SlNár 42, 1994, č. 1, s. 118-120; rec.: Marci Ľudovít, Studia Historica Nitriensia 16, 2012, č. 1-2, s. 189-191.


MFN 3235 (2/341)
Praxis Geschichte (Skutočnosť a dejiny) roč. 1991, 1992. Braunschweig, Westermann 1991-1992. [Nemecký metodický časopis vychádzajúci 6x do roka.] Rec.: Nižňanský Eduard, Studia Historica Nitriensia 1, 1993, s. 149-150.


MFN 4350 (3/341)
Jahrbuch für Antisemitismusforschung 7. [Hrsg.]: Benz, Wolfgang. [Red.]: Bergmann, Werner - Heil, Johannes. [Geschäftsführende Redakteurin]: Wetzel, Juliane. Frankfurt - New York, Campus Verlag für das Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin 1992. 367 s.
OHLASY: [rec.]: Nižňanský Eduard, Studia historica Nitriensia 8, 1999 vyd. 2000, s. 358-359.
zborníky nemecké;

MFN 5852 (4/341)
Bardong, Otto : Hambacher Fest und Wartburgfest - Freiheit und Einheit für Einheit für die Deutschen. Studia historica Nitriensia 1, 1993, s. 9-25. Rés. slov.


MFN 7028 (5/341)
Leikert, Jozef : A den se vrátil (co následovalo po 17. listopadu 1939). Br., Astra 1993. 464 s., 16 s. fotopríloha.
    OHLASY: Svetoň Luboš, SP-M 4+110, 1994, č. 7; tiež rec.: Nižňanský Eduard, Studia historica Nitriensia 2, 1994, s. 205-206.
Bohemika; represie; 1939, november 17.; študenti;

MFN 7130 (6/341)
Marci, Ľudovít : Autonómia osobnosti a problémy moci v názoroch N. Machiavelliho. Studia historica Nitriensia 1, 1993, s. 27-40. Rés. nem.
Machiavelli Niccolo [1469-1527];

MFN 7256 (7/341)
Mudr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. [Zost.]: Švorc, Peter. Prešov-Bratislava-Wien, UNIVERSUM pre Katedru dejín a archivníctva FF UPJŠ Prešov 1993. 223 s. + fot. príl. Rés. nem., slov.
    [Z obsahu]: ŠVORC, Peter: Lekár, objaviteľ a humanista MUDr. Ľudovít Markušovský, s. 13-28; FALISOVÁ, Anna: Ľudovít Markušovský - organizátor uhorského zdravotníctva, s. 29-34; KAPRONCZAY, Károly: Markusovszky, Lajos, s. 35-41; ŠVORC, Peter st.: Štrba - rodisko MUDr. Ľudovíta Markušovského, s. 42-49; TAJTÁK, Ladislav: Zdravotnícke zákonodarstvo Uhorska v 19. storočí, s. 50-58; FRANKOVÁ, Libuša: Osveta a zdravotníctvo v 19. storočí v národnoemancipačných snaženiach Slovákov, s. 74-84; LUKÁČ, Eduard: Najvýznamnejší predstavitelia zdravotnej osvety na Slovensku v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia, s. 85-90; HLEBA, Edmund: Prvá lekárska slovenská spoločnosť a osobnosti lekárskej vedy na Spiši v 19. storočí, s. 103-110; BARTUNEK, Anton: Zdravotníctvo v Prešove v 19. storočí, s. 130-134; JIROUŠKOVÁ, Marta: Vývoj zdravotníctva v Košiciach v 19. storočí, vznik a činnosť lekárskeho spolku, s. 135-139; MUZELÁK, Rudolf: Košickí rodáci - chirurgovia Robert Ultzmann (1842-1889) a Arpád Gerster (1848-1923), s. 140-144; OTČENÁŠ, Michal: Slovenská spoločnosť v čase Ľudovíta Markušovského, s. 155-160; MOJDIS, Ján: Vytváranie "obrazu Slovenska" vo Francúzsku a v západnej Európe v dobe života Ľudovíta Markušovského, s. 174-181; BILASOVÁ, Viera - ŽEMBEROVÁ, Viera: Dejiny, spoločnosť, intelektuál, s. 219-223. Rés. slov., nem.
OHLASY: Rec.: Prelovská Daniela, Studia historica Nitriensia 2, 1994, s. 211-213;
Štrba [okres Poprad]; Košice; Prešov; Spiš; Markušovský Ľudovít; Ultzman Robert; Gerster Arpád;

MFN 7294 (8/341)
Nižňanský, Eduard : Fašizmus a totalitarizmus (odraz teórie totalitarizmu v dielach historikov Spolkovej republiky Nemecko o fašizme). Studia historica Nitriensia 1, 1993, s. 41-60. Rés. nem.


MFN 7524 (9/341)
Prelovská, Daniela : Štrukturálne zmeny v ekonomických odvetviach na Slovensku a zloženie obyvateľstva v 18. storočí a v prvej polovici 19. storočia. Studia historica Nitriensia 1, 1993, s. 61-74. Rés. nem.


MFN 7589 (10/341)
Ruman, Ladislav : "Ozbrojená demonštrácia sily" Pilsudského v máji 1926 v Poľsku. Studia historica Nitriensia 1, 1993, s. 75-96. Rés. angl.
demonštrácie v Poľsku; Pilsudski Józef Klemens [1867-1935];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: