DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 34180 (1/9)
Dabrowski, Dariusz : Wschodnia Slowacja jako obiekt zainteresowania Polski i Wegier przed wybuchem II wojny swiatowej. In: Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku. Wroclaw, Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroclawiu 2006, s. 9-26.
vzahy slovensko-požsko-maďarské; vzahy požsko-slovensko-maďarské; vzahy maďarsko-slovensko-požské; politika zahraničná;

Zdrojový dokument (Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku.)

MFN 34278 (2/9)
Gniazdowski, Mateusz : Obóz pilsudczykowsko-sanacyjny wobec slowackiego ruchu autonomistycznego. In: Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku. Wroclaw, Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroclawiu 2006, s. 27-44.
politika zahraničná; autonómia; vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské;

Zdrojový dokument (Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku.)

MFN 34528 (3/9)
Kaminski, Lukasz : Kleska czy zwyciestwo - koniec II wojny swiatowej z perspektywy polskiej i slowackiej. In: Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku. Wroclaw, Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroclawiu 2006, s. 110-112.
vojna druhá svetová; Druhá svetová vojna; vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské;

Zdrojový dokument (Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku.)

MFN 34733 (4/9)
Lacko, Martin : Zolnierz slowacki na ziemiach polskich w latach 1939 i 1941. In: Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku. Wroclaw, Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroclawiu 2006, s. 81-89.
1939-1941; politika zahraničná; vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské;

Zdrojový dokument (Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku.)

MFN 34876 (5/9)
Marušiak, Juraj : Polacy w Slowackim Powstaniu Narodowym. In: Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku. Wroclaw, Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroclawiu 2006, s. 101-109.
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; SNP; Slovenské národné povstanie;

Zdrojový dokument (Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku.)

MFN 34879 (6/9)
Marušiak, Juraj : Slowackie Powstanie Narodowe 1944 roku i jego konsekwencje dla powojennego rozwoju Slowacji. In: Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku. Wroclaw, Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroclawiu 2006, s. 91-100.
SNP; Slovenské národné povstanie; 1944;

Zdrojový dokument (Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku.)

MFN 35050 (7/9)
Orlof, Ewa : Relacje pomiedzy panstwem polskim a panstwem slowackim w okresie od 15 marca do 1 wrzesnia 1939 r. In: Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku. Wroclaw, Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroclawiu 2006, s. 46-54.
politika zahraničná; 1939; vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské;

Zdrojový dokument (Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku.)

MFN 35111 (8/9)
Petranský, Ivan A. : Republika Slowacka 1939-1945 - próba charakterystyki. In: Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku. Wroclaw, Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroclawiu 2006, s. 55-65.
1939-1945; Slovenská republika; politika;

Zdrojový dokument (Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku.)

MFN 35258 (9/9)
Segeš, Dušan : Relacje miedzy rzadem polskim na wychodzstwie a politykami slowackimi podczas II wojny swiatowej. In: Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku. Wroclaw, Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroclawiu 2006, s. 67-80.
politika zahraničná; vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské;

Zdrojový dokument (Stosunki polsko-slowackie w I polowie XX wieku.)

[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: