DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4461 (1/212)
Katalóg slovenských knižníc. (Fondy, služby, špecialisti.) [Zost.]: Kimlička, Štefan. Br., STIMUL 1992. 128 s.


MFN 6126 (2/212)
Daniš, Miroslav : Slovensko, husári a cárovná. Br., Stimul 1993. 109 s., obr. príl. Rés. angl., rus., franc.
OHLASY: anot.: Urbanovský Milan, HČ 46, 1998, č. 1, s. 137-138.
husári; cárovná; Katarína II.;

MFN 6689 (3/212)
Juríček, Ján : Martin Rázus, básnik a politika. Br., Stimul - Centrum informatických a vzdelávacích služieb pri FFUK 1993. 251 s.
Rázus Martin [1888-1937];

MFN 7666 (4/212)
Slavistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Br., Stimul - Centrum informatiky a vzdelávania FFUK 1993. 87 s.
    [Z obsahu]: ONDRUŠ, Šimon - HUŤANOVÁ, Jana: Slovanské filológie, porovnávacia jazykoveda a porovnávacia literárna veda, s. 2-23; MISTRÍK, Jozef: Slovakistika - slovenská jazykoveda, s. 24-30; URBANCOVÁ, Hana: Literárnovedná slovakistika, s. 31-46; BALÁŽ, Gerhart - ELIÁŠ, Anton: Rozvoj rusistiky, s. 47-65; DANIŠ, Miroslav: Slovanské a slovenské dejiny, s. 66-69; ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Slovanská archeológia, s. 70-73; HORVÁTHOVÁ, Emília: Slavistika na katedre etnológie, s. 74-87.
slavistika;

MFN 9028 (5/212)
Juríček, Ján : Milan Hodža. Kapitoly z dejín slovenskej a európskej politiky. Br., Stimul 1994. 222 s.
Hodža Milan [1878-1944];

MFN 9213 (6/212)
Kopaničák, Juraj : Dostojevskij a dnešok. Br., Stimul 1994. 387 s.
Dostojevskij Fiodor Michajlovič;

MFN 14413 (7/212)
Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. [Zost.]: Okáli, Ilja - Országh, Ivan - Matoušek, Branislav - Hrabovec, Ivan. Br., [STIMUL pre Slovenskú zoologickú spoločnosť pri SAV a Slovenskú entomologickú spoločnosť pri SAV] 1996. 137 s.
OHLASY: Anot.: jj, DVT 31, 1998, č. 1, s.115-116; tiež anot.: Sedliaková Alžbeta, HČ 45, 1997, č. 3, s. 550-551.
zoológovia; slovníky zoologické; prírodné vedy;

MFN 14794 (8/212)
Výberová bibliografia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. K 75. výročiu založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. [Zost.]: Petrovičová, Eva - Gondová, Daniela. Br., Stimul 1996. 147 s., reg. autorovov, pracovísk.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského; bibliografie;

MFN 15436 (9/212)
Garaj, Ľudovít : Gemer a Malohont. (Kultúra a literárna tradícia regiónu maďarskej proveniencie). [Br.], STIMUL 1997. 225 s., reg. menný, obr. príl. S. 180-186 maď. Res.
kultúra maďarská; literatúra maďarská; Slováci, Slovensko; Gemer-Malohont; Malohont-Gemer;

MFN 15641 (10/212)
Hučko, Ján : Vedecko-výskumná aktivita učiteľov histórie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v disciplínach národných a všeobecných dejinách, ako aj pomocných vedách historických. In: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v retrospektíve a perspektíve. Br., Stimul 1997, s. 45-51.
Bratislava;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: