DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 740 (1/66)
Bohuslav V bunkri hladu. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1990. 212 s. Vyšlo v spolupráci so Slovenským ústavom Cyrila a Metoda v Ríme. [Kolbe Maximilián - svätec - biografia faktografická.]
Kolbe Maximilián;

MFN 941 (2/66)
Fándly, Juraj : Priateľské porozumenie. Oslavná báseň na Ompitál a básnika Jána Hollého. [Pripr.]: Dubovský, Ján - Adamkovič, Anton. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1990. 37 s. [Na 240. výročie narodenia Juraja Fándlyho.]
Ompitál; Fándly Juraj [1750-1811]; Hollý Ján [1785-1849];

MFN 944 (3/66)
Fedor, Michal : Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku. Košice, Spolok sv. Cyrila a Metoda 1990. 100 s. Rés. angl., nem.
Veľká Morava; slavistika; osobnosti veľkomoravské; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 1078 (4/66)
Hlinka, Anton : Sila slabých a slabosť silných. Cirkev na Slovensku v rokoch 1945-1989. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1990. 200 s.
OHLASY: rec.: Mulík Peter, HČ 39, 1991, č. 1, s. 93-94.


MFN 3811 (5/66)
Bohuslav Muž s ranami. Trnava, Spolok sv.Vojtecha v spolupráci so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1992. 318 s. [Taliansky rehoľník kapucín páter Pius 1887-1968. Biografia.]
Pius; Bohuslav;

MFN 4234 (6/66)
Hlinka, Anton : Keď zakvitne rumovisko. Životopisná črta Nancy Hamiltonovej. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1992. 107 s.
Hamiltonová Nancy;

MFN 4679 (7/66)
Laurentin, René : Život sv. Kataríny Labouré služobnice chudobných vyznačenej videniami na rue du Bac v Paríži 1806-1876. [Z fran. prel.]: Filusová, Emília. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1992. 217 s.
Paríž; Labouré Katarína;

MFN 5138 (8/66)
Radváni, Hadrián : Slovenské učené tovarišstvo. Organizácia a členstvo 1792-1796. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1992. 196 s. Rés. angl., nem., maď.
    OHLASY: rec.: Šimončič Jozef, Viera a život 2, 1992, č. 2, s. 159; rec.: Maťovčík Augustín, Tovarišstvo v novom šate, LT 5, 1992, č. 42, s. 5; rec.: Hayeková Matilda, Verbum 3, 1992, č. 3, s. 187; Habovštiaková Katarína, Romboid 28, 1993, č. 1, s. 82-83.


MFN 5246 (9/66)
Senčík, Štefan : Na ceste za väčšou dokonalosťou. Trnava, Spolok sv.Vojtecha v spolupráci so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1992. 216 s. [Miriam Terézia Demjanovičová]
Demjanovičová Miriam Terézia;

MFN 5850 (10/66)
Barba, Emanuele : Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša. Bohoslovec z rehole bosých augustiánov. [Z tal. prel.]: Adamus, Marián. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1993. 154 s., + fot. príl. [Rodák zo Spišskej Starej Vsi, vlastným menom Andrej Chmeľ.]
Spišská Stará Ves; Chmeľ Alojz Mária;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: