DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 48841 (1/37)
Arpáš, Róbert : Žilinská dohoda - vyvrcholenie autonomistického programu alebo krok k štátnej samostatnosti? In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 15-25.
Žilinská dohoda; politika; autonómia; Žilina;

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I.)

MFN 48862 (2/37)
Balberčák, Štefan : Ľudovít Kukorelli - hrdina SNP s nejasným koncom. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 180-188.
osobnosti; Slovenské národné povstanie; SNP; partizáni; letci; 1914-1944; Kukorelli Ľudovít [1914-1944];

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II.)

MFN 48865 (3/37)
Bárta, Milan : Ján Majer - život ve službě ministerstva vnitra. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 189-198.
osobnosti; bohemika; 1923-; Majer Ján [1923-];

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II.)

MFN 48926 (4/37)
Černák, Tomáš : Gustáv Husák očami svojich spolužiakov. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 121-142.
osobnosti; Československo; bohemika; politici slovenskí; politici československí; prezidenti slovenskí; prezidenti československí; 1913-1991; Husák Gustáv [1913-1991];

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II.)

MFN 49077 (5/37)
Halmová, Lucia : Horúce dni na Hornej Nitre po vypuknutí SNP. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 211-221, tab.
SNP; Slovenské národné povstanie; vojenstvo; Nitra horná;

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I.)

MFN 49140 (6/37)
Hruboň, Anton : Organizácia a bojové nasadenie pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy na území Pohronskej župy. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 222-251.
župy; vojenstvo; Hlinkova garda; Pohronie [župa];

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I.)

MFN 49142 (7/37)
Hruboň, Anton : Slovenský národný socializmus v koncepciách Štefana Polakoviča a Stanislava Mečiara (Dva návrhy posalzburského smerovania prvej Slovenskej republiky). In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 20-34.
osobnosti; socialisti národní; politici slovenskí; 1910-1971; 1912-1999; Mečiar Stanislav [1910-1971]; Polakovič Štefan [1912-1999];

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II.)

MFN 49148 (8/37)
Hudák, Peter : Postoj majority k židovským religióznym stavbám v lokalite Bardejov v rokoch 1938 - 1989. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 315-324.
1938-1989; synagógy; Židia, Slovensko; Bardejov;

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I.)

MFN 49160 (9/37)
Huttmanová, Michaela : Výmena politických elít v kontexte normalizačného procesu. Pôsobenie straníckych mocenských mechanizmov v počiatkoch normalizačného procesu v okrese Michalovce. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 117-128.
politika; okresy; elity politické; Michalovce [okres];

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I.)

MFN 49171 (10/37)
Jakubík, Ján : Vysokoškolskí študenti na Slovensku a "slovenská otázka" v rokoch 1963 - 1967. In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. Br., Ústav pamäti národa 2014, s. 102-116.
študenti; školstvo; slovenská otázka; otázka slovenská; 1963-1967;

Zdrojový dokument (Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: