DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 535 (1/188)
Pavol Jozef Šafárik a slovenské národné obrodenie. Zborník z vedeckej konferencie. [Zost.]: Sedlák, Imrich. Martin, MS 1989. 411 s. Reg. menný, miest a obcí. Rés. rus., nem.
    [Z obsahu]: TIBENSKÝ, Ján: Slovenské korene Šafárikovho slavizmu, s. 24-47; KOWALSKÁ, Eva: Historická koncepcia diela P. J. Šafárika, s. 48-61; KRAJČOVIČ, Milan: Pavol Jozef Šafárik a Juhoslovania, s. 62-106; URBAN, Otto: P.J.Šafařík a české prostředí 40.-50. let 19. století, s. 107-117; NOVOTNÝ, Jan: K politické činnosti Pavla Josefa Šafaříka, s. 117-135; PANOVOVÁ, Ema: Šafárik a ruskí slavisti, s. 136-148; ELIÁŠ, Michal: Pavol Jozef Šafárik očami Jozefa Škultétyho, s. 342-352; HUČKO, Ján: Slovenská inteligencia v národnom obrodení, s. 353-363.
OHLASY: rec.: Hvišč Jozef, Slavica Slovaca 25, 1990, s. 193-194; tiež Šimeček Zdeněk, SlPř 77, 1991, č.4, s. 335-336; tiež Krasnovská Elena, Slavica Slovaca 27, 1992, č. 2, s. 218-221.
obrodenie slovenské národné; slovenské národné obrodenie; Šafárik Pavol Jozef [1795-1861];

MFN 640 (2/188)
Avenarius, Alexander : K metodologickým problémom a východiskám súčasnej slavistiky. SlNár 38, 1990, s. 352-354.
OHLASY: [rec.]: Gašparíková Viera, Slavistický výskum. Slavica Slovaca 26, 1991, s. 175-177.


MFN 1028 (3/188)
H.J. [hvišč, Jozef] : Hľadanie národnej identity. (Pavol Dobšinský 1828 až 1885). Slavica Slovaca 25, 1990, s. 195-196.
Dobšinský Pavol [1828-1885];

MFN 1138 (4/188)
Hvišč, Jozef : Spomienka na Jozefa Bánskeho. Slavica Slovaca 25, 1990, s. 360-361.
Bánsky Jozef [1919-1956];

MFN 1150 (5/188)
Ivantyšynová, Tatiana : K teoreticko-metodologickým aspektom formovania novodobých slovanských národov. SlNár 38, 1990, s.413-414. Rés. nem.
OHLASY: [rec.]: Gašparíková Viera, Slavistický výskum. Slavica Slovaca 26, 1991, s. 175-177.
metodológia; historiografia; národy slovanské; národy novodobé; slavistika;

MFN 1415 (6/188)
Lesňáková, Soňa : Z dejín ukrajinsko-československých kultúrnych vzťahov. [Ľvov, 7.-9.6.1990] Slavica Slovaca 25, 1990, s. 363-364.


MFN 1549 (7/188)
Molnár, Michal : František Řehoř - apoštol česko-rusínskej vzájomnosti. O rozvoji, stave a perspektívach výskumu Řehořovej pozostalosoti. Slavica Slovaca 25, 1990, s. 346-353.
Řehoř František;

MFN 1621 (8/188)
Palkovič, Konštantín : Ján Hollý a Bulhari. Slavica Slovaca 25, 1990, s. 179-185.
Hollý Ján [1785-1849];

MFN 1663 (9/188)
Petrus, Pavol : Autorské kontexty v typologických súradniciach. (K prozaickému dielu J.Jesenského a A.P.Čechova.) Slavica Slovaca 24, 1990, s. 137-149.
Jesenský Janko [1874-1945]; Čechov Anton Pavlovič;

MFN 1702 (10/188)
Pospíšil, Ivo : Prameny ruské románové kroniky: A. S. Puškin a S. T. Aksakov. Slavica Slovaca 25, 1990, s. 312-321.
Puškin Alexander Sergejevič [1799-1837]; Aksakov S.T.;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: