DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 896 (1/175)
Dudok, Miroslav : Názory Michala Godru na jazykovú kultúru. SlR 55, 1990, s. 65-73.
Godra Michal [1801-1874];

MFN 928 (2/175)
Etnografický atlas Slovenska. Mapové zobrazenie vybraných javov ľudovej kultúry. [Ved. red.]: Kovačevičová, Soňa. Br., Veda - Slovenská kartografia 1990. 124 s., 535 máp.
    OHLASY: anot.: Habovštiak Anton, SlR 56, 1991, č. 2, s. 119-122; tiež rec.: Horváth Pavol, HČ 39, 1991, č .6, s. 679-681; tiež rec.: Frolec Václav, Der etgnographische Atlas der Slowakei, Ethnologia Slovaca et Slavica 24-25, 1992-1993 [vyd. 1993], s. 361-369.
atlas etnografický; etnografický atlas;

MFN 1186 (3/175)
Jóna, Eugen : Anton Bernolák a jeho Grammatica Slavica (1790). SlR 55, 1990, s. 321-326.
Bernolák Anton [1762-1813];

MFN 1326 (4/175)
Krasnovská, Elena : X. slovenská onomastická konferencia. [Bratislava, 13.-15.10.1989] SlR 55, 1990, s. 182-184.


MFN 1398 (5/175)
Laliková, Tatiana : Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry. SlR 55, 1990, s. 371-374.
Gavlovič Hugolín [1712-1787];

MFN 1462 (6/175)
Majtán, Milan : Juraj Fándly a bernolákovská kodifikácia. SlR 55, 1990, s. 257-261.
Fándly Juraj [1750-1811];

MFN 1610 (7/175)
Ondruš, Šimon : O etymológii názvov dedín Sklabiná a Sklabiňa. SlR 55, 1990, s. 180-181.
Sklabiňa [okres Martin]; okres: Martin;

MFN 2012 (8/175)
Varsik, Branislav : Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10.-12. storočí. (Príspevok k etnogenéze Slovákov.) Br., Veda 1990. 181 s.
OHLASY: rec.: Ondruš Šimon, HČ 39, 1991, č. 1, s. 86-89; tiež: Žibo Pavol, SlR 55, 1990, s. 317-319; Bily Inge, ZfO 45, 1996, č. 2, s. 306-308; tiež rec.: Bily Inge, ZfO 45, 1996, č. 2, s. 306-308.


MFN 2104 (9/175)
Žigo, Pavol : Dialóg v diele Juraja Fándlyho. SlR 55, 1990, s. 262-268.
Fándly Juraj [1750-1811];

MFN 2274 (10/175)
Chadimová, M. : Sprístupnenie diela J. Fándlyho. SlR 56, 1991, č. 5-6, s. 337-339.
Fándly Juraj [1750-1811];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: