DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 51 (1/222)
Šmatlák, Stanislav : 150 rokov slovenskej lyriky. Br., Tatran 1971. 330 s. Rec.: Gáfrik Michal, SlL 37, 1990, s. 386-390.


MFN 443 (2/222)
Encyklopédia literárnych diel. [Zost.]: Knězek Libor. Br., Obzor 1989. 858 s. Rec.: Viskupová Etela, SlL 37, 1990, s. 483-484.


MFN 504 (3/222)
Kukučín zblízka. Výber z listov. [Zost., pozn. a vysvetlivky nap.]: Mináriková Marianna. Br., Tatran 1989. 312 s. Rec.: Šimkovič Alexander, SlL 37, 1990, s. 385-386.
Kukučín Martin [1860-1928];

MFN 510 (4/222)
Listy Martina Hamuljaka. 2. zv. (1834-1859). [Na vyd pripr.]: Maťovčík, Augustín. Martin, MS 1989. 423 s. Rec.: Rosenbaum Karol, SlL 37, 1990, s. 298-301; tiež
Kuzmík Jozef, Listy Martina Hamuljaka a poslední bernolákovci, Romboid, 26, 1991, č. 10, s. 32-33.
Hamuljak Martin [1789-1859];

MFN 552 (5/222)
Rosenbaum, Karol : Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia. Koncepcia a riešenia. Br., Obzor 1989. 392 s.
OHLASY: [rec.]: Kusý Ivan, SlL 38, 1991, č. 1, s. 76-78.


MFN 590 (6/222)
Umenie politiky, politika umenia. Z listov Laca Novomeského. 2. zv. [Zost.]: Drug Štefan. Br., Tatran 1989. 595 s. Rec.: Soldan Ladislav, SlL 37, 1990, s. 207-208; tiež
Noge Július, SP 106, 1990, č. 6, s. 139-141.
Novomeský Ladislav [1904-1976];

MFN 599 (7/222)
Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988. [Zost.]: Rydlo, Jozef M. [Predslov nap.]: Grutka, Andrej G. Rím, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 1989. 581 s. Reg. autorov a spoluautorov, autorov úvodov, doslovov, slovníčkov, upravovateľov, redaktorov a korektorov, ilustrátorov, prekladateľov, prekladov, tlačiarní, názvov, edícií, vročení. Index.
    OHLASY: Rec.: Viskupová Etela, SlL 38, 1991, č. 4, s. 339-341; tiež rec.: Kuzmík Jozef, Slováci v zahraničí 18-19, 1994, s. 226-232;
bibliografie; Rím;

MFN 691 (8/222)
Bátorová, Mária : Slovenská kultúra alebo literatúra v rokoch 1940-1942. SlL 37, 1990, s. 27-41. Rés. rus.


MFN 890 (9/222)
Droppová, Ľubica : Historická tematika v slovenskej ľudovej piesni. SlL 37, 1990, s. 75-88.


MFN 895 (10/222)
Drug, Štefan : Štúrov program na našich zástavách. Davisti o štúrovcoch. Br., Smena 1990. 288 s.
OHLASY: rec.: Bátorová Mária, SlL 37, 1990, s. 482-483.
Štúrovci;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: