DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 424 (1/35)
Čavojský, Ladislav : Divadlo v Brezne - Rozprávanie o stopäťdesiatročnej divadelnej tradícii alebo Ako je Chalupka živý u Chalupkovcov. Brezno, Závodný klub pri Mostárni Brezno 1989. Rec.: Polák Milan, Brezno má divadelnú monografiu,SlDiv 38, 1990, č. 2, s. 278-280.
Brezno;

MFN 573 (2/35)
Šimková, Soňa : Moliere na Slovensku. [Predslov nap.]: Boor, J. Br., Tatran 1989. 307 s. Rec: Juráňová Jana, SP 106, 1990, č. 1, s. 139-141 tiež
OHLASY: Štefko Vladimír, Moliere putujúci Slovenskom, SlDiv 39, 1991, č. 1, s. 95-96.
Moliére Jean-Baptiste;

MFN 711 (3/35)
Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918 - 1945. Odbor 15. Umenie. Zväzok 2. Dramaticko-inscenačné umenie, divadlo, film, rozhlas na Slovensku 1929-1938. Diel 2. [Zost.]: Galandová, Lena. Martin, MS 1990. 1124 s. Reg. menný, topografický, predmetový. Ed. Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria C. Články.
OHLASY: rec.: Čavojský Ladislav, Pokračovanie divadelnej bibliografie. SlDiv 39, 1991, č. 3, s. 304-308.
bibliografie; umenie;

MFN 1113 (4/35)
Hrabušický, Aurel : Obrazová skladba slovenského filmu 1945-1970. SlDiv 38, 1990, č. 2, s. 135-143.


MFN 1394 (5/35)
Lajcha, Ladislav : Divadlo Georga II. a veľká divadelná reforma. SlDiv 38, 1990, č. 2, s. 242-255.


MFN 1411 (6/35)
Lehuta, Emil : Režijné generácie v slovenskom filme ako periodizácia. SlDiv 38, 1990, č. 2, s. 144-151.


MFN 1418 (7/35)
Lexmann, Juraj : Filmová hudba. SlDiv 38, 1990, č. 2, s. 181-201.


MFN 1597 (8/35)
Obuch, Andrej : Vývojové premeny réžie v slovenskom hranom filme 1946-1969. SlDiv 38, 1990, č. 2, s. 152-161.


MFN 2425 (9/35)
Emond, Paul : Sto rokov divadla. SlDiv 39, 1991, č. 1, s. 3-39.


MFN 3160 (10/35)
Pašteka, Július : Divadelný kritik Rudolf Uhlár. Pokus o prvý súhrnný pohľad. SlDiv 39, 1991, č. 1, s. 40-74.
Uhlár Rudolf [1904-1934];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: