DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 170 (1/4)
Aries, Ph. - Duby, G. a kol. : Histoire de la vie privée. Zv. 1. De l'empire Romain a l'an mil. Paris, Seuil 1985. 634 s.
OHLASY: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 2, s. 351-352.
súkromný život; život súkromný;

MFN 171 (2/4)
Aries, Ph. - Duby, G. a kol. : Histoire de la vie privée. Zv. 2. De l'Europe féodale a la renaissance. Paris, Seuil 1985. 636 s.
OHLASY: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 2, s. 351-352.
súkromný život; život súkromný;

MFN 172 (3/4)
Aries, Ph. - Duby, G. a kol. : Histoire de la vie privée. Zv. 3. De la Renaissance aux lumieres. Paris, Seuil 1985. 634 s.
OHLASY: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 2, s. 351-352.
súkromný život; život súkromný;

MFN 39979 (4/4)
Ivaničková, Edita : Les nationalismes européens au XXe siecle en Europe centrale. In: 27 lecons d'histoire. Paris, Éditions du seuil 2009, s. 157-164.
20. storočie; nacionalizmus; Európa stredná;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: