DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1222 (1/9)
Kassa város olvasmányai 1526-1731. [Knižná kultúra mesta Košíc.] [Zost.]: Monok, István. [Do tlače pripr.]: Gácsi, Hedvig - Farkas, Gábor - Keveházi, Katalin - Lázár, István Dávid - Monok, István - Németh, Noémi. Szeged, Scriptum KFT 1990. 226 s. Reg. menný. Rés. nem.
knižnice; Košice;

MFN 1461 (2/9)
Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. (Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár.) [Uhorské jezuitské knižnice do roku 1711. (Košice, Bratislava, Blatný Potok, Turiec, Užhorod.)] [Zost.]: Keserü, Bálint - Monok, István - Varga, András. [Na vyd. pripr.]: Farkas, Gábor - Monok, István - Pozsár Annamária - Varga, András. Szeged, Scriptum KFT 1990. 330 s. Reg. Ed. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/1. Anot.: -Vič- HČ 40, 1992, č. 4, s. 496-497.
jezuiti; knižnice jezuitské; Košice; Bratislava; Sarospatak; Turiec; Užhorod [UK];

MFN 3139 (3/9)
Pálfy Kata Leveleskönyve. Iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez 1602-1606. [Briefe und Dokumente aus der Emigration des Grossherrn István Illésházy. Das Archiv der Frau Katalin Illésházy.] [Zost.]: Ötvös, Péter. Szeged, Scriptum Kft 1991. 198 s. Reg. Rés. nem. Adattár 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 30
Pálfi Katalin; Pálffy Katalin; Illésházy István;

MFN 4746 (4/9)
Magyarországi magánykönyvtárak II. 1588-1721. [Súkromné knižnice v Uhorsku.] [Zost.]: Keserü, Bálint - Monok, István. [Na vyd. pripr.]: Farkas, Gábor - Varga, András - Katona, Tünde - Latzkovits, Miklós. [Reg. zost.]: Varga, András. Szeged, Scriptum KFT. 1992. 374 s. Reg. menný, miestny. Rés. nem. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/2.
    OHLASY: anot.: Čičaj Viliam, HČ 41, 1993, č. 2, s. 217-218.
Uhorsko; knižnice uhorské;

MFN 6097 (5/9)
Čičaj, Viliam : Bányavárosi könyvkultúra a XVI.-XVIII. században (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya). [Knižná kultúra banských miest v XVI.-XVIII. storočí (Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica).] [Zo slov. prel.]: Awtala, Zsuzsa. Szeged, Scriptum KFT 1993. 142 s. Reg. menný, miestny. Rés. nem.
    OHLASY: rec.: Soltész Zoltánné, Magyar könyvszemle 110, 1994, č. 2, s. 237-238.
Banská Bystrica; Banská Štiavnica; Kremnica;

MFN 7242 (6/9)
Monok, István : Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. [Knižné katalógy a zbierky v Maďarsku 1526-1720. Typológia prameňov, kritika prameňov, vydávanie prameňov.] Szeged, Scriptum kft. 1993. 95 s. Rés. nem.


MFN 9954 (7/9)
Schwarz, Katalin : A klarissza apácák könyvkultúrája a 18. században. [Die Lesekultur der Klarissen in dem 18. Jahrhundert.] Szeged, Scriptum Kft 1994. 84 s. Rés. nem. Olvásmánytörténeti dolgozatok 6.


MFN 13988 (8/9)
Monok, István : A Rákoczi-család könyvtárai 1588-1660. [Bibliotheken der Familie-Rákóczi 1588-1660.] Szeged, Scriptum Kft. 1996. 285 s. Reg. Ed. A Kárpát-medence korújkori könyvtárai.
Rákoczi [rod]; Rákoci [rod];

MFN 16094 (9/9)
Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. (Nagyszombat 1632-1690.) [Uhorské jezuitské knižnice do roku 1711. II. (Trnava 1632-1690.)] [Zost.]: Keserü, Bálint - Szögyi, Lázsló. [Na vyd. pripr.]: Farkas, Gábor - Monok, István. Szeged, Scriptum Kft. 1997. 381 s., reg. menný, miestny. Rés. nem. s. 373-376. Ed. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/2.
OHLASY: Rec.: Žibritová Gabriela, Významné pramene k dejinám Univerzitnej knižnice v Trnave. Knižnice a informácie 30, 1998, č. 8-9, s. 319-321.
jezuiti; knižnice jezuitské; Trnava;

[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: