DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 34104 (1/1)
Dejiny hutníctva na Slovensku. = History of metallurgy in Slovakia. História výroby železa, neželezných a drahých kovov na území Slovenska. History of production of iron, non-ferrous and precious metals on the Slovak territory. [Zost. a red.]: Schmiedl, Juraj - Weigner, Luboš. [Aut.]: Adamus, Vladimír - Cengel, Juraj - Dúbravčík, Pavol - Greschner, Ján - Hallon, Ľudovít - Kafka, Richard - Kamenický, Miroslav - Klocok, Branislav - Kunhalmi, Gabriel - Labanič, Eugen - Lobodová, Dagmar - Mihok, Ľubomír - Novotná, Mária - Skladaný, Marián - Sombathy, Ladislav - Staš, Milan - Špánik, Miroslav - Tomášek, Karel - Weigner, Luboš. Košice, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky - Banská agentúra 2006. 399 s.
hutníctvo; železo; kovy drahé; kovy neželezné; kovy železné;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: