DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 864 (1/64)
Dejepis pre 6. ročník základnej školy. [Aut.]: Skladaný, Marián - Jílek, Tomáš - Baďurík, Jozef - Butvinová, Marta. [Z češ. prel.]: Knorrová, Jarmila. 4. preprac. vyd. Br., SPN 1990. 235 s.


MFN 1042 (2/64)
Hamada, Milan - Mikula, Valér : Stručný prehľad vývinu slovenskej literatúry po roku 1945. Učebný text pre stredné školy. Br., SPN 1990. 16 s.


MFN 1084 (3/64)
Hnízdo, Vlastislav - Skoupil, Zdeněk - Svobodová, Dana : Svetová literatúra 1. Pre 1. ročník učebného odboru predavač so zameraním na kníhkupectvo a študijného odboru kníhkupec a pre 2. ročník študijného odboru prevádzka obchodu so zameraním na knižnú kultúru. [Prel. z češ.]: Neumanová, Ľuba. 2.vyd. Br., SPN 1990. 168 s.


MFN 1287 (4/64)
Kováč, Dušan - Kowalská, Eva : Történelem (1642-1914). Tanulmányi szöveg. [Dejiny (1642-1914). Učebný text.] [Zo slov. prel.]: Szöcsné, Konrád Ingeborg. Br., SPN 1990. 56 s. [Učebnica pre 7. ročník základných škôl. 1. časť.]


MFN 1288 (5/64)
Kováč, Dušan - Kowalská, Eva : Učebné texty z dejepisu (1642-1914). Br., SPN 1990. 47 s. [Učebnica pre 7. ročník základnej školy. 1. časť]


MFN 1289 (6/64)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Kapitoly z dejín pre stredné školy. Br., SPN 1990. 80 s. [Učebnica 1914-1948.]
učebnice dejepisu; 1914-1948; dejepis;

MFN 1290 (7/64)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Történelem. Tanulmányi szöveg az alapiskola 7. osztálya számára. 2. rész. [1914-1948] [Dejiny. Učebné texty pre 7. ročník základných škôl. 2. časť. (1914-1948)] [Zo slov. prel.]: Görcs, Lajos - Takáts, Valéria. Br., SPN 1990. 56 s. [Učebnica.]


MFN 1291 (8/64)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Történelem (1914-1938). Tanulmány szöveg. [Zo slov. prel.]: Görcs, Lajos - Takáts, Valéria. Br., SPN 1990. 55 s. [Učebné texty pre 7. ročník Základnej školy.]


MFN 1292 (9/64)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Učebné texty z dejepisu pre 7. ročník základnej školy. 2. časť [1914-1948]. Br., SPN 1990. 48 s. Učebnica.


MFN 1293 (10/64)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Učebné texty z dejepisu (1939-1945). Br., SPN 1990.
1939-1945; dejepis; učebnice;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: