DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3 (1/7533)
Čaplovič, Ján : Das Bartfelder Bad. Viedeň, Schrämbl 1817. 118 s.
OHLASY: [rec.]: Urbancová Viera, Prvý sprievodca po Bardejovských Kúpeľoch. Pamiatky a múzeá 2001, č. 1, s. 52-54.
sprievodca po Bardejovských Kúpeľoch; Bardejovské Kúpele; Bardejov;

MFN 11 (2/7533)
Kocian, Anton : Orava - turistický sprievodca. Dolný Kubín Miestny odbor Matice slovenskej 1933.
OHLASY: [Úvaha]: Habovštiak Anton, ZbOM 17, 2000, s. 88-92.
turistický sprievodca; Orava [región];

MFN 13 (3/7533)
Stodola, Emil Miloslav : Prelom. Spomienky, úvahy, štúdie. Praha, Leopold Mazáč 1933.
OHLASY: [rec.]: Kovačka Miloš, Prelom Emila Stodolu. BiografŠt 26, 1999, s. 123-129. [Liptovský Mikuláš - Bratislava]
pramene; politici slovenskí; bohemika; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 14 (4/7533)
Varsik, Branislav : Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava, Učená společnost Šafaříkova 1938. 259 s.
OHLASY: Šimončič Jozef, Varsikov Národnostný problém Trnavskej univerzity. (Ku 100. nedožitým narodeninám prof. B. Varsika.) Studia Historica Tyrnaviensia 6, 2006, s. 163-169.
národnosti; univerzity; Trnava; Varsik Branislav [1904-1994];

MFN 18 (5/7533)
Čulen, Konštantín : Boj proti Kossuthovej soche v Clevelande. In: Dejiny Slovákov v Amerike. Zv. 2. Br., Nakladateľstvo Slovenskej ligy v Bratislave 1942, s. 90-101.
AUTENTICKÝ prepis: SP-M 4+120, 2004, č. 5, s. 90-101.
Slováci, Amerika; Slováci, USA;

MFN 21 (6/7533)
Ciagwa, József - Szpernoga, Jan : Slowacy v povstaniu Warszawskim. Krakov, Kultúrny spolok Čechov a Slovákov 1944. [Spomienky M. Iringha a A. Chalupca - priamych účastníkov.]
Warszawa; Iringh M.; Chalupec A.;

MFN 24 (7/7533)
Prezident opäť medzi nami. [Úvodné slovo]: Lettrich, Jozef. Bratislava, Kníhtlačiareň LINOGRAFIA, nakladateľstvo K.Jaroň a spol. 1945. 179 s.
Beneš Edvard [1884-1948];

MFN 29 (8/7533)
Spomienky na Salvátor alebo O spoločenstve Slovákov pri chráme sv. Salvátora v Prahe. [Zost.]: Mičko, Jozef - Zentko, Anton. Košice 1955. 64 s.


MFN 33 (9/7533)
Kirschbaum, Joseph M. : Slovakia: Nation at the Crossroads of Central Europe. New York, Robert Speller & sons 1960. 371 s. Reg. menný.


MFN 34 (10/7533)
Slovakia and Its People. [By]: Oddo, Gilbert L. New York, Robert Speller and SONS 1960. 370 s. Reg.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: