DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 19347 (1/45)
Baranová, Daniela : Evanjelická cirkev a.v. v protifašistickom odboji na Slovensku. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 145-154.
odboj protifašistický; cirkev evanjelická;

MFN 19403 (2/45)
Blaho, František : Neznalosť alebo zámer pri písaní dejín? In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 480-483.
historiografia slovenská; SNP; Slovenské národné povstanie;

MFN 19428 (3/45)
Bystrický, Jozef : K otázke vojenskej pomoci západných spojencov Slovenskému národnému povstaniu. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 64-80.
SNP; spojenci západní; Slovenské národné povstanie;

MFN 19438 (4/45)
Cambel, Samuel : Povstalecký agrárny program a spory o jeho koncepciu. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 99-108.
agrárny program; SNP; program agrárny;

MFN 19481 (5/45)
Cséfalvay, František : O takzvanom druhom období SNP. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 212-218.
SNP;

MFN 19565 (6/45)
Drori-Ernstová, Edith : V službách 6. partizánskeho oddielu Za slobodu Slovanov. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 219-222.
partizánske oddiely;

MFN 19616 (7/45)
Fabricius, Miroslav : Hospodárstvo vojnovej Slovenskej republiky a Slovenské národné povstanie. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 92-98.
hospodárstvo; 1938-1945; SNP; Slovenské národné povstanie;

MFN 19657 (8/45)
Fremal, Karol : Obraz Slovákov a dejiny Slovenska v rokoch 1938-1945 v súčasných učebniciach dejepisu okolitých štátov. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 434-444.
učebnice zahraničné; 1938-1945;

MFN 19673 (9/45)
Gajdoš, Milan : Z mozaiky spojeneckej pomoci Povstaniu. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 484-493.
SNP; spojenci; Slovenské národné povstanie;

MFN 19715 (10/45)
Gronsky, Karol : Zločinný spôsob vedenia vojny nacistického Nemecka. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 50-63.
vojna druhá svetová;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: