DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7401 (1/18)
Pasternak, Andrzej : Miedzynarodowa konferencja naukowa "Stosunki polsko-czesko-slowackie w latach 1918-1945". (Rzeszów, 17-18 X 1960 r.") SHist 36, 1993, č. 3, s. 405-407.


MFN 15102 (2/18)
Bruski, Jan Jacek : Rzad i partie polityczne i republiki Czechoslowackiej wobec sporu o orientacje narodowa Rusinów zakarpackich (1919-1938). SHist 40, 1997, č. 2, s. 191-212. Rés. angl.
Rusíni; 1919-1938; Československo;

MFN 16568 (3/18)
Sallai, János : Historia granicy wegiersko-polskiej. A magyar-lengyel határ története. [Prel. z maď.]: Worowska, Teresa. Bp., Samorzad Mniejszosci Polskiej na Wegrzech - Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1997. 72 s., 18 map.
OHLASY: rec.: Grzesik Ryszard, SHist 44, 2001, č. 3, s. 539-541.
Uhorsko; vzťahy slovensko-poľské; vzťahy poľsko-slovenské; vzťahy uhorsko-poľské; vzťahy poľsko-uhorské; hranice uhorsko-poľské; hranice slovensko-poľské;

MFN 21436 (4/18)
Giza, Antoni : Zycie polityczne w Slowacji na poczatku XX wieku. SHist 43, 2000 č. 2, s. 251-266. Rés. angl.
politika; 20. storočie;

MFN 21885 (5/18)
Korczyk, Henryk : Locarno a projekt paktu wschodniego i traktaty o wzajemnej pomocy zawarte przez ZSSR z Francja i Czechoslowacja (1934-1935). SHist 43, 2000 č. 3, s. 431-443. Rés. angl.
Československo; Locarno; vzťahy československo-sovietsko-francúzske;

MFN 22042 (6/18)
Labuda, Gerard : Swiety Wojciech biskup-meczennik, patron Polski, Czech i Wegier. Wroclaw Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2000. 337 s.
OHLASY: [rec.]: Wyrozumski Jerzy, SHist 45, 2002, č. 1, s. 97-99.
svätci; bohemika; Vojtech sv. [cca 957-997];

MFN 22386 (7/18)
Patek, Artur : "Procesy transformacyjne w Polsce i Czechoslowacji w latach 1944 (1945)-1948" - miedzynarodowa konferencja naukowa (Kamien Slaski, 26-27 X 1999). SHist 43, 2000 č. 2, s. 372-373.
transformácia; 1944-1948;

MFN 25728 (8/18)
Grzesik, Ryszard : Sesja "Stredoveké dejiny Spiša a vývoj zámkov v údolí Popradu". (Stará Ľubovňa, 5-6 pazdziernika 2001) SHist 45, 2002, č. 1, s. 120-122.
zámky; Spiš [región];

MFN 27110 (9/18)
Števík, Miroslav a kol. : Ľubovniansky hrad. Zamek Lubownianski. Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum 2002. 60 s. [2. opravené vyd. v roku 2006, ISBN 80-968783-9-5]
OHLASY: [rec.]: Grzesik Ryszard, SHist 48, 2005, č. 2, s. 239-241.
hrady; Ľubovňa [hrad];

MFN 32608 (10/18)
Kastory, Andrzej : Zmarl profesor Jaroslav Valenta (1930-2004). SHist 48, 2005, č. 2, s. 263-264.
historici českí; Valenta Jaroslav [1930-2004];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: