DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 529 (1/725)
Novohrad. Zv. 2. Regionálna vlastivedná monografia. Časť 1. Dejiny. [Zost.]: Alberty, Július - Sloboda, Ján. [Aut. kol.]: Alberty, Július - Oždáni, Ondrej - Šášky, Ladislav - Točík, Anton. Martin, Osveta pr ONV Lučenec a Veľký Krtíš 1989. 488 s.
Novohrad [región];

MFN 660 (2/725)
Balla, Kálmán : A csehszlovákiai magyar irodalom válaszútja. [Rázcestie maďarskej literatúry v Československu.] Regio 1, 1990, č. 1, s. 149-159.


MFN 672 (3/725)
Barabás, Béla - Kovács, Éva - Molnár, Imre : Vizsgálodások a határon túli magyarság körében. A szlovákiai magyar tannyelvü középiskolák diákjainak nemzeti azonosságrudatáról. [Bádania v kruhoch Maďarov žijúcich za hranicami. O vedomí a národnej identity študentov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku.] Regio 1, 1990, č. 3, s. 191-219.


MFN 695 (4/725)
Benisch, Artúr : Javaslatak a kormány békeelökészitö programjának kialakításához (1945). [Návrhy na vytvorenie programu vlády k príprave mieru (1945).] Regio 1, 1990, č. 1, s. 134-148.


MFN 764 (5/725)
Brouček, Stanislav : Nad výskumem českého etnika v zahraničí. ČL 77, 1990, s. 129-138.
    Rec.: Zsilák Mária, A külföldön élö csehek kutatása, Regio 2, 1991, č. 2, s. 228-230.


MFN 815 (6/725)
Cseke, Márta : Vita tudományról és történelemröl. [Polemika o vede a histórii.] Regio 1, 1990, č. 3, s. 66-96.
historiografia; polemiky historiografické;

MFN 844 (7/725)
Čižmárová, Mária : Závody v regionálnych dejinách a ich spracovanie vo východoslovenskom kraji. HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 250-259. Rés. rus., nem.


MFN 927 (8/725)
Eszterházy, Lujza : Visszaemlékezés a szlovákiai zsidóüldöztetésekre. Regio 1, 1990, č. 4, s. 193-203.


MFN 968 (9/725)
Fried, István : A szlovák és a magyar komparatisztikai kutatás néhány kérdése. [Niekoľko otázok slovenského a maďarského komparatistického výskumu.] Regio 1, 1990, č. 1, s. 173-183.
historiografia slovenská; historiografia maďarská; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské;

MFN 969 (10/725)
Fried, István : Szlovákok Pest-Budán a 19. században. [Slováci v Pešti-Budíne v 19. storočí.] Regio 1, 1990, č. 3, s. 52-65.
Budapest [HU];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: