DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4 (1/22180)
Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien 1892 - 1902.
OHLASY: [rec.]: Kiliánová Gabriela, - Popelková Katarína, - Vrzgulová Monika, - Zajonc Juraj, Slovensko a Slováci v diele "Rakúsko-Uhorská monarchia slovom a obrazom". SlNár 49, 2001, č. 1, s. 5-30.
Rakúsko-uhorská monarchia; vzťahy slovensko-rakúsko-uhorské; etnológia;

MFN 6 (2/22180)
Podkarpatská Rus. Obraz poměrů přírodních, hospodářských, politických, cirkevních, jazykových a osvětových. Praha, Orbis 1923. 209 s., 2 mapy, 52 ilustrácií.
    Komentár: Havránek Jan, Pohled českých odborníků na Rusíny na počátku dvacátych let. Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašov [Prešov], Rusinskaja obroda 1994, s. 117-124.
Podkarpatská Rus;

MFN 7 (3/22180)
Hospodárske záujmy Slovenska v sneme. Reč povedaná posl. K.Stodolom dňa 27.novembra 1924 z príležitosti rozpočtovej debaty Národného zhromaždenia Československej republiky. Br., 1924. 28 s.


MFN 9 (4/22180)
V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. [Autor]: Bednařík, František. [Obrazovú časť zost.]: Vaněk, Otakar. Praha, Vyd. "Za svobodu" 1927. 945 s. Reg. miestny, menný.


MFN 16 (5/22180)
Územie a obyvateľstvo Slovenskej republiky a prehľad obcí a okresov odstúpených Nemecku, Maďarsku a Poľsku. Br., Štátny štatistický úrad 1939. 82 s.


MFN 25 (6/22180)
Sidor, Karol : Šesť rokov pri Vatikáne. USA Scranton, Obrana Press Inc. 1947. 293 s. [Člen slovenského diplomatického zboru pri Svätej stolici vo Vatikáne 1939-1945.]
Vatikán; Sidor Karol [1901-1953];

Zoznam dielov

MFN 26 (7/22180)
Genta, Jordan B. : Monsenor Tiso. En el Segundo Aniversario de su Muerte. Buenos Aires, Ediciones del Restaurador 1949. 16 s. [Separát.]
Tiso Jozef [1887-1947];

MFN 28 (8/22180)
Novotný, Bohuslav : Najstaršie roľnícke osady na Slovensku. Br., Štátne telovýchovné nakladateľstvo v Prahe 1954. 30 s.


MFN 33 (9/22180)
Kirschbaum, Joseph M. : Slovakia: Nation at the Crossroads of Central Europe. New York, Robert Speller & sons 1960. 371 s. Reg. menný.


MFN 34 (10/22180)
Slovakia and Its People. [By]: Oddo, Gilbert L. New York, Robert Speller and SONS 1960. 370 s. Reg.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: